Samling 4 – Prototyping

EN AV TI har en spiseproblematikk

Spiseforstyrrelser er et folkehelseproblem, men mange vet ikke hvordan de skal snakke om problematikken i møte med barn og unge. Det vil innovasjonsprosjektet EN AV TI gjøre noe med. Ved hjelp av Design Thinking, med mål om dyp brukerforståelse, skal 24 studenter fra ulike yrkesgrupper komme frem til nye måter å kommunisere med barn og unge om spiseforstyrrelser.

Innovasjonsprogrammet EN AV TI består av en innsiktsfase og en prosjektarbeidsfase, fordelt over seks måneder. Vi er over halvveis i programmet; 250 informanter er intervjuet, innsamlet data og innsikt analysert og syntetisert. Studentene har definert brukersentrerte problemstillinger, utforsket sine POV´s (point of view) og er nå inne i den skapende fasen av prosessen. Konturer av ideer har dukket opp, vekst-tankesettet omfavnes og de første prototypene er under utvikling. For å optimalisere for gode forhold, inspirasjon og ny kunnskap dro vi til TrollLABS, ved NTNU i Trondheim.

TrollLABS er et forsknings- og prototypelaboratorium ved NTNU, grunnlagt høsten 2014

Prototyping

Prototyping er et viktig trinn i Design Thinking-prosessen. Ved å prototype implementerer man ideer og gjør dem fysisk håndgripelige i form av fungerende modeller eller mock-ups. Tanker og ideer struktureres dermed opp og det blir enklere å kommunisere konsept og design på et tidlig stadium. Ekte brukere er sentrale i prosessen.

Ved å prototype implementerer man ideer og gjør dem fysisk håndgripelige i form av fungerende modeller eller mock-ups.

For å vurdere om løsningen faktisk fungerer, løser utfordringer og er brukervennlig testes prototypene av ekte brukere. Dette gir designeren verdifull førstehåndsinnsikt uten å bruke mye tid og penger i tidlig fase. Prototypene tilrettelegger for tidlig feiling, og avslører svak eller uegnet tilnærming før det endelige produktet er ute i verden og i hendene på brukeren. Utfordringer som avdekkes hjelper designeren til å ta viktige beslutninger og muliggjør justering og forbedring (iterasjon) helt til produktet er markedsklart.

“Fail fast, learn faster”

Design Thinking handler om å generere ideer og teste dem, disse fasene går hånd i hånd. Studentene er nå i gang med skape sine aller første prototyper, så kalte “Low-fidelity-prototyper”, noe som er fornuftig i tidlig fase. De har satt konkrete mål for prosessen og har en klar idé om hva prototypen skal oppnå. Så snart en prototype er klar vil den introduseres for ekte brukere. Studentene vil da observere og se hvordan brukeren samhandler med produktets nåværende tilstand, samt be om tilbakemeldinger på hvordan opplevelsen føles. Gjennom kontinuerlig prototyping og testing vil de kunne ta informerte designbeslutninger og iterere frem til et intuitivt og brukervennlig produkt er på plass.

Vi ønsker dem all lykke til i denne spennende fasen, og gleder oss til neste samling!

Korte fakta om EN AV TI

Én av ti personer har et spiseproblem. Dette er et folkehelseproblem, men de fleste av oss vet ikke hvordan vi skal snakke om det i møte med barn og unge. Dette ønsker prosjektet EN AV TI å gjøre noe med.

  • Innovasjonsprogrammet EN AV TI gjennomføres våren 2023
  • Omfanget av programmet er 80 timers opplæring i Design Thinking, fordelt over seks samlinger
  • Deltagerne sitter igjen med formell kompetanse som Design Thinking-fasilitator
  • Arrangeres av These Ways
  • Fagprogram av Federico Lozano, fra Pracademy
  • Prosjekteier, ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser
  • Finansiert av Sparebanken Vest, Stiftelsen Dam, Tryg og SR-Bank

NESTE AKTIVITETER

2. mai 2024
Bergen
Åpen pårørendegruppe
6. mai 2024
Oslo
Åpen pårørendegruppe
6. mai 2024
Bergen
Temakveld: Hva er overspising?
6. mai 2024
Digitalt
Digital pårørendegruppe

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.