FOR FAGPERSONER

Mange møter på problematikk knyttet til spiseforstyrrelser i forbindelse med sitt arbeid. Vårt tilbud om rådgivning gjelder også for deg som ønsker råd og støtte i forhold til dette.

På disse sidene har vi samlet informasjon for de yrkesgruppene som oftest er i kontakt med oss, og som vi vet ofte møter på personer som har fått et anstrengt forhold til kropp, mat, vekt og/eller trening, eller har utviklet en spiseforstyrrelse.