Kurs på Nord-Hidle gård

Aktivitet

Dato: 1. april 2022
Til: 1. april 2022

1-årig kursforløp, mindfulness og selvomsorg (venteliste)

Økt selvomsorg og mindre overspising med mindfulness, 1-årig kursforløp – med helgesamlinger og individuelle samtaler

Mange lever under press for å møte forventninger og krav fra oss selv og omgivelsene.

Helgesamlingene gir små pauser hvor vi får lov å bare være og ikke gjøre og fikse. Rom til å lytte vennlig og ta hensyn til oss selv som utgangspunkt for å kunne ta kloke, bevisste valg i møte med oss selv, andre mennesker, maten og naturen. Alle har hjelpsomme og mindre hjelpsomme strategier for å håndtere press, stress og vanskelig følelser. For en del av oss er mat og overspising en strategi. Strategiene kan justeres over tid blant annet støttet av nærvær. Mennesker har en iboende kapasitet til vennlighet og nysgjerrighet i møte med seg selv og andre. Gjennom mindfulness øvelser åpner vi opp for disse kapasitetene.

Kurset passer for personer over 18 år som har en selvopplevd overspisingslidelse/overspisingsproblematikk. Du trenger ikke å ha en diagnose.

Gjennom kurset utforsker vi blant annet muligheter for å:

  • Gjenoppdage egne ressurser for selvrespekt, selvomsorg og selvmedfølelse
  • Øke selvforståelse, bli mer kjent med de 9 sultene, hva som ligger bak spising og undersøke sammenhenger mellom følelser og spising
  • Møte egne tanker, følelser og atferd med vennlig nysgjerrighet
  • Benytte praktiske øvelser som reduserer stress, bekymringer og uro
  • Åpne for samhørighet og lette på skam, skyld og ensomhet
  • Erfare verktøy som styrker psykisk og fysisk velvære: meditasjon, nærvær i lette yogaøvelser og nærvær i aktivitet i naturen
  • Merke gleden av å være til og være nær i vakre omgivelser på Nord-HidleKurset består av tre helgesamlinger. Mellom samlingene får du tilpassede hjemmeøvelser og digitale oppfølgingssamtaler med kursleder.

Praktisk

Pris: For hele forløpet inkludert kurs, mat og overnatting: 3750 kr.

Sted: Nord-Hidle gård i Rogaland

Datoer: 1-3. april 2022, 21-23. oktober 2022, 10-12. februar 2023.

Påmelding: Det er kun 10 plasser på kurset. For mer informasjon eller ønske om å stå på venteliste: hegeseglem@hotmail.com

Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam.

13. juni 2023
Stavanger

Temakveld: Overspisingsproblematikk

28. august 2023
Digitalt

Kurs: Mindful Eating

Yogainstruktør Beate Lid Skodje
5. september 2023
Bergen

Yogagruppe

13. september 2023
Digitalt

Fri luft og liv – for deg med overspisingsproblematikk

NESTE AKTIVITETER

13. juni 2023
Stavanger
Temakveld: Overspisingsproblematikk
28. august 2023
Digitalt
Kurs: Mindful Eating
5. september 2023
Bergen
Yogagruppe
13. september 2023
Digitalt
Fri luft og liv – for deg med overspisingsproblematikk

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.