Aktivitet

Sted: Arendal
Dato: 16. august 2023
11:00

Når systemene svikter

Hvordan drive samfunnsinnovasjon mot spiseforstyrrelser blant barn og unge?

Spiseforstyrrelser har blitt en folkesykdom. Under pandemien så man en kraftig økning i denne pasientgruppen, både i helsevesenet og hos lavterskeltilbudene. Helsedirektoratet fremhever nå spiseforstyrrelser hos barn og unge som en av de største folkehelseutfordringene i tiden fremover.

En studie fra OUS viser at 1 av 10 ungdommer på videregående har en spiseforstyrrelse. I hvert klasserom sitter det altså i gjennomsnitt tre elever som er rammet av en lidelse som kan sette spor for resten av livet.

Utviklingen er en varslet krise, men verken helsevesen, kommuner eller samfunnet for øvrig har vært i stand til å gjøre noe med den.

I et innovasjonsprogram som er det første i sitt slag, har brukerorganisasjonen ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser og designbyrået These Ways siste halvår tatt i bruk Design Thinking for å finne nye løsninger på denne komplekse problematikken.

I arbeidet med prosjektet EN AV TI har de møtt på mange stengte dører og lukkede pengesekker. Hvorfor har vi i Norge så få virkemidler for å arbeide med radikal innovasjon på samfunnsnivå? Hva skal til for å få systemene til å tilpasse seg og samarbeide? Og hva kan EN AV TI lære oss om å angripe andre store samfunnsutfordringer, som aldring og helse?

Vi starter samtalen om hvordan det kan gjøres, og ønsker velkommen til en time med sterke inntrykk, kunnskapsdeling og diskusjon om hvordan vi kan skru om på store systemer og samhandle bedre på tvers av sektorer for å ivareta behovene til en av de aller mest sårbare gruppene i samfunnet.

Arrangør: ROS, Idrettsklynge Vest, These Ways, Alrek Helseklynge, Bergen Næringsråd
Tid: Onsdag 16/8 2023 11:00 – 12:00
Sted: Lille Hotell, Toppleiligheten, 4. etasje. Inngang Østre gate.

Program

Innlegg 1: Å være en av ti
Hvordan oppleves det å være ung og bli rammet av en tabubelagt lidelse i møte med offentlige systemer, familie og venner som ikke forstår hvordan de kan hjelpe deg?

Ved en som selv har vært en av de ti som rammes av spiseforstyrrelser.

Innlegg 2: Hva skal til for å forebygge spiseforstyrrelser blant barn og unge og forhindre alvorlige sykdomsforløp?

EN AV TI er et unikt innovasjonsprosjekt som har gått i dybden for å finne rotårsakene til spiseforstyrrelser blant barn og unge. I prosjektet har de blant annet intervjuet 200 personer som har erfaring med utfordringer knyttet til mat og kropp. Dette innlegget handler om de viktigste innsiktene om hvorfor folk rammes og spiller opp til debatt om hvordan vi kan endre systemene og samfunnet vårt for å bekjempe spiseforstyrrelser – allerede før de oppstår.

Ved Monica Hannestad, partner og leder for bærekraft i These Ways, og prosjektleder for These Ways i EN AV TI 

Panelsamtale: Kan systemene endre seg for å hjelpe enkeltpersoner i krise?
Panelsamtale om innovasjon på samfunnsnivå for å skape bedre løsninger og samhandling på tvers av offentlig sektor, privat næringsliv, frivillighet og befolkningen for øvrig.

Paneldeltakere:  Monica Mæland, Bergen Næringsråd, Randi-Louise Møgster, viseadministrerende direktør i Helse Bergen, Jon Askeland, fylkesordfører i Vestland Fylkeskommune, Adelie Dorseuil, Hdir og DigiUng og Marianne Håheim, interessepolitisk rådgiver i ROS.

Medvirkende

  • Pål Hafstad Thorsen, Daglig leder, Idrettsklynge Vest
  • Marianne Clementine Håheim, Interessepolitisk rådgiver, ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser
  • Monica Hannestad, Prosjektleder for EN AV TI, These Ways
  • Monica Mæland, Bergen Næringsråd
  • Jon Askeland, Fylkesordfører, Vestland Fylkeskommune
  • Adelie Dorseuil, Helsedirektoratet og DigiUng
  • Randi-Luise Møgster, Viseadministrerende direktør, Helse Bergen

Kontaktperson

Monica Hannestad, Leder for bærekraft i These Ways og Prosjektleder for EN AV TI, These Ways, 907 54 600, monica@theseways.no

No data was found

NESTE AKTIVITETER

26. september 2023
Trondheim
Temakveld: Selvet og spiseforstyrrelser
27. september 2023
Trondheim
Pårørendeseminar: «Det friske i det syke»
2. oktober 2023
Oslo
Åpen pårørendegruppe
3. oktober 2023
Bergen
Yogagruppe

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.