Aktivitet

Sted: Digitalt
Dato: 26. oktober 2023
17:00
18:30

Digital pårørendegruppe

Velkommen til digital pårørendegruppe for alle som står nær noen med en spiseforstyrrelse. Enten om du er nærstående, foresatt, venn, søsken eller partner.

Pårørendegruppe gir deg mulighet til å møte andre pårørende/nærstående som befinner seg i en lignende situasjon. Her gis det rom for å dele og drøfte dine opplevelser og erfaringer som pårørende, samt diskutere ulike problemstillinger som preger hverdagen.

Gruppen har ikke fast struktur, men aktuelle temaer kan være: Hvilken funksjon har en spiseforstyrrelse? Hva kan pårørende bidra med? Behandlingsapparatet og veien til tilfriskning.

Dette er en lukket gruppe med samme deltagere hver gang. Alle deltagere har taushetsplikt.

Gruppeledere: Hege Liadal, rådgiver ved ROS nasjonalt senter og Anette Kvalvik, senterleder ved nasjonalt senter i ROS.

Klokkeslett: 17:00-18:30

Møtedatoer:

26.10.2023
9.11.2023
23.11.2023
7.12.2023
21.12.2023
4.1.2024

Påmelding: Mail til hege.liadal@nettros.no

Sted: Digitalt via Teams. Det vil bli sendt ut lenke i forkant av gruppen.

16. oktober 2023
Digitalt

Digitalt kurs i selvmedfølelse

30. oktober 2023
Digitalt

Kurs: Mindful Eating

NESTE AKTIVITETER

26. september 2023
Trondheim
Temakveld: Selvet og spiseforstyrrelser
27. september 2023
Trondheim
Pårørendeseminar: «Det friske i det syke»
2. oktober 2023
Oslo
Åpen pårørendegruppe
3. oktober 2023
Bergen
Yogagruppe

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.