Aktivitet

Sted: Digitalt
Dato: 16. februar 2023
18:00

Digital pårørendegruppe

Velkommen til digital pårørendegruppe for alle som står nær noen med en spiseforstyrrelse. Enten om du er nærstående, foresatt, venn, søsken eller partner.

Pårørendegruppe gir deg mulighet til å møte andre pårørende/nærstående som befinner seg i en lignende situasjon. Her gis det rom for å dele og drøfte dine opplevelser og erfaringer som pårørende, samt diskutere ulike problemstillinger som preger hverdagen.

Gruppen har ikke fast struktur, men aktuelle temaer kan være: Hvilken funksjon har en spiseforstyrrelse? Hva kan pårørende bidra med? Behandlingsapparatet og veien til tilfriskning.

Dette er en lukket gruppe med samme deltagere hver gang. Alle deltagere har taushetsplikt.

Gruppeledere: Hege Liadal, rådgiver ved ROS nasjonalt senter, faglig leder Line Orvedal og Anette Kvalvik, senterleder ved nasjonalt senter i ROS.

Klokkeslett: 18:00-19:30

Møtedatoer:
16.02.2023
02.03.2023
16.03.2023
30.03.2023
13.04.2023
20.04.2023

Påmelding: Mail til hege.liadal@nettros.no

Sted: Digitalt via Teams. Det vil bli sendt ut lenke i forkant av gruppen.

28. august 2023
Digitalt

Kurs: Mindful Eating

13. september 2023
Digitalt

Fri luft og liv – for deg med overspisingsproblematikk

30. oktober 2023
Digitalt

Kurs: Mindful Eating

NESTE AKTIVITETER

13. juni 2023
Stavanger
Temakveld: Overspisingsproblematikk
28. august 2023
Digitalt
Kurs: Mindful Eating
5. september 2023
Bergen
Yogagruppe
13. september 2023
Digitalt
Fri luft og liv – for deg med overspisingsproblematikk

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.