Aktuelt

Vi søker informanter

Vi har startet et prosjekt som heter «mind the gap». Hensikten med denne studien er å få forståelse for hvilke erfaringer brukere med anoreksi, pårørende og behandlere har med overganger fra BUP (psykisk helsevern for barn og unge) til VOP (psykisk helsevern for voksne) i Osloregionen. Det er en kvalitativ studie hvor brukermedvirkning er sentral i hele forskningsprosessen. Vi vil gjerne intervjue brukere med anoreksi, de med pårørendeerfaring og behandlere i fokusgrupper for å finne ut mer om denne overgangen.

For å gjøre det vil stipendiat Veronica Lockertsen sammen med en medforsker som enten er tidligere pasient eller pårørende – gjennomføre fokusgruppeintervju eller individuelt intervju på ca. 1 ½ time, ca. tre ganger ila noen måneder. Vi kan av forskningsetiske grunner ikke inkludere deg i studien om du ikke er i stand til å gi det vi kaller et «informert samtykke», ellers vil vi gjerne høre fra deg om du har blitt behandlet i BUP og blitt overført til behandling i voksenpsykiatrien iløpet av de fem siste årene. For å kunne være med i studien er det viktig at du forstår og snakker flytende norsk.

Om du som leser er tidligere pasient, pårørende til en pasient med erfaring fra overgangen mellom BUP og VOP, eller du har opplevd overgangen som behandler – vil vi gjerne høre fra deg. Til prosjektet er vi interessert i behandlere fra spesialisthelsetjenesten – men og fastleger og helsesøstre med relevant erfaring.

Ta vennligst kontakt med stipendiat Veronica Lockertsen, om du har noen spørsmål eller er interessert i å delta i dette prosjektet.

Tlf: 970 65 073/ 220 29 155
Mail: uxjovb@ous-hf.no

^

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.