ROS lanserer kompetansesenter om overspisingslidelse

Aktuelt

02.06.2024


Søndag 2. juni markerer ROS åpningen av ROS Kompetanse – et digitalt kompetansesenter om overspisingslidelse. Den nye nettsiden skal sørge for økt kompetanse på et felt der det rapporteres om store kunnskapshull, og bidra til at den stadig økende andelen mennesker som sliter med overspisingslidelser har et tilstrekkelig hjelpetilbud.

Et etterlengtet tilbud

Overspisingslidelse er den mest vanlige spiseforstyrrelsen, men allikevel den det mangler mest kunnskap om.

– Det er et økende behov for kompetanse på feltet. Folk kommer til oss for hjelp. Det finnes ikke gode nok hjelpetilbud for disse menneskene, sier Sunniva B. Mollandsøy, utdannet psykolog og prosjektleder i ROS.

Mollandsøy leder en prosjektgruppe i ROS som har jobbet aktivt med lanseringen av ROS Kompetanse siden 2023. Tilbakemeldinger fra ROS sine brukerundersøkelser viser at nærmere halvparten av dem som tar kontakt med organisasjonen for hjelp, har utfordringer knyttet til overspising. I flere tilfeller gjelder dette mennesker som har slitt i flere tiår uten at de selv har forstått at det er en spiseforstyrrelse de strever med, eller at helsevesenet har fanget det opp.

Del av et større prosjekt

Innholdet på nettsiden www.ROSkompetanse.no produseres fortløpende, og de digitale ressursene kan benyttes av personer som ønsker å vite mer om overspisingslidelse, fra fagpersoner og selvberørte til andre interesserte. ROS Kompetanse er en del av ROS-prosjektet Grunnstein – et fundament for bedre kunnskap og hjelp for overspisingslidelse i Norge. Med økt kunnskap og erfaringer om hva som fungerer skal ROS gjennom Grunnstein legge til grunn et solid fundament for utvikling av flere og bedre hjelpetilbud. Dette er avgjørende for at de som er rammet av overspisingslidelse får raskere og riktig hjelp. Vi understreker viktigheten av at overspisingslidelse blir mer kjent og anerkjent i fagmiljøene. Prosjektet vil også arbeide for bedre kjennskapen til diagnosen i samfunnet, og å redusere stigma og fordommer knyttet til problematikken.

ROS Kompetanse og Grunnstein er støttet av Stiftelsen Dam.

Flere nyheter

Med støtte fra Grieg Foundation vil ROS kunne drifte og videreutvikle alle våre digitale veiledningstilbud for barn, unge og deres pårørende.
Mange gutter og menn balanserer på en tynn linje mellom et sunt og usunt forhold til mat, kropp og trening. Hvor går grensen?
Har du noen gang lurt på hva som skjer etter at noen har gjennomgått intensiv behandling for en spiseforstyrrelse? Det har vi!
2. juni markerer vi «Verdensdagen for spiseforstyrrelser», også kalt «World Eating Disorders Action Day».

NESTE AKTIVITETER

1. juli 2024
Trondheim
Ungdomsuke
19. august 2024
Bergen
Gruppetilbud for personer med overspisingsproblematikk
20. august 2024
Digitalt
Digitalt Kurs: Selvmedfølelse (Fullbooket)
2. september 2024
Digitalt
Kurs: Mindful Eating

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.