Sunn idrett

Artikkel

Tekst: Marianne Clementine Håheim

Onsdag kveld arrangerte Sunn Idrett en nettbasert konferanse om betydningen av gode forbilder i idretten. På programmet stod blant annet råd om kommunikasjon rundt mat, kropp og vekt og panelsamtale om hvordan trenere og foreldre kan være gode matforbilder.

I tiden både før og etter konferansen har spiseforstyrrelser i idretten stått på agendaen i media. Tidligere idrettsutøvere og trenere har uttalt seg om sine erfaringer fra toppidretten, hvor tilfellene av spiseforstyrrelser er mange, men åpenheten om problemet liten.

– Spiseforstyrrelser har vært et mareritt for meg som trener og leder, sier tidligere langrennstrener Vidar Løfshus til VG. I følge Løfshus er tragediene i idretten for mange.

ROS er veldig glade for arbeidet Sunn Idrett gjør for å sette problematikken på agendaen. Det er svært viktig med økt bevissthet og kunnskap om spiseforstyrrelser og relatert problematikk i idretten, hvor det fort kan slå galt ut når prestasjon, mat, kropp og vekt sammenblandes. Som tittelen på konferansen sa, er gode rollemodeller også avgjørende – ikke bare i toppidretten.

Barn og unge blir tidlig mottakelige for andres holdninger til kropp og utseende. Det er derfor viktig at foreldre og andre omsorgspersoner er bevisste på hvilke holdninger de formidler når det gjelder mat, kropp og vekt. Dette er også av stor betydning for alle som jobber med barn og unge, f. eks i barnehage, skole og idrett. Personer som jobber i breddeidretten og treningsbransjen, bør ha grunnleggende kunnskap om spise- og treningsforstyrrelser, så de tidlig kan fange opp og hjelpe barn og unge som sliter. Med tidlig og god forebygging kan man unngå at vanskelige tanker får utvikle seg til langvarig og alvorlig sykdom.

Økt fokus på forebygging er viktig på arenaer der mennesker driver med uorganisert eller organisert idrett. Gjennom flere år har ROS derfor holdt foredrag og undervisning om spiseforstyrrelser bl. a for ansatte i treningsbransjen. Mange som har eller er i faresonen for å utvikle en spiseforstyrrelse, oppholder seg på treningssentre, noe som gjør dette til en viktig arena for holdningsarbeid, forebygging og tidlig identifisering. Siden spiseforstyrrelser ofte ikke kan ses utenpå, er økt kunnskap om sykdommens mangfold og forløp svært viktig for tidlig identifisering, både i treningsbransjen og idretten.

Med støtte fra Stiftelsen Dam har ROS siden 2019 utviklet et e-læringsprogram som skal gi ansatte i treningsbransjen grunnleggende innføring i identifisering og håndtering av spiseforstyrrelser. E-læringsprogrammet vil implementeres i løpet av 2020 og første halvdel av 2021, både ved ulike treningssentre og ved årsstudiet for utdannelsen av personlige trenere ved NIH Aktiv, Norges Idrettshøgskole. Ta kontakt med prosjektleder Mari Ourom dersom du ønsker å gjennomføre e-læringsprogrammet ved ditt treningssenter.

Med økt kunnskap, mer åpenhet og tidligere fokus på forebygging håper vi at tragedier i fremtiden kan unngås, både i uorganisert og organisert idrett.

Flere artikler

Person som leser dårlige nyheter på mobil.

Doomscrolling

Med doomscrolling sklir nyhetsbruket fort ut av kontroll, og det kan være vanskelig å stoppe.

Forebygging? Ja, det er mulig!

Gjennom TikTok ønsker vi i ROS å nå den aller yngste målgruppen.

Livet er et usikkert prosjekt

Dersom det var mulig, ville du visst når din time kommer?

Grunn til bekymring?

Kan vi lære oss å bekymre oss mindre? Og når er det egentlig «grunn til bekymring»?   

NESTE AKTIVITETER

6. april 2023
Bergen
Pårørendegruppe
13. april 2023
Bergen
Temakveld: Spiseforstyrrelser og frafall i behandling
17. april 2023
Oslo
Pårørendegruppe
18. april 2023
Stavanger
Temakveld: Relasjoner

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.