Støtte fra Grieg Foundation

Aktuelt

21.12.2022

På bildet: Nina Hvidsten (ROS), Jorunn Gjerken-Gran (ROS), Ingvild Hestad (Grieg Foundation) og Kristin Børresen (ROS)


Grieg Foundation styrker ROS sitt rådgivningstilbud.

Det var med stor lettelse og glede vi mottok budskapet fra Grieg Foundation om at de vil styrke ROS sitt rådgivningstilbud med kr 1 500 000.

– Støtten fra Grieg Foundation er helt avgjørende, sier generalsekretær i ROS, Irene Kingswick.

– I november hadde vår chattetjeneste en økning på hele 85 % sammenlignet med samme måned i fjor. Ved vårt senter i Vestland, hvor du kan oppsøke oss fysisk for gratis rådgivingssamtaler, har vi i skrivende stund en venteliste på hele 70 sårbare mennesker, noe som er like ille som under pandemien, forteller hun.

– Styret i Grieg Foundation har hatt et spesielt fokus på forebygging av ungt utenforskap dette året. Det var en lett avgjørelse å gi støtte til ROS. ROS er et viktig lavterskeltilbud som gir avgjørende hjelp til unge jenter og gutter som trenger hjelp i en krevende livssituasjon før de blir syke. Vi trenger alle. Alle trenger noen, sier daglig leder Ingvild Hestad i Grieg Foundation.

Ifølge en rapport fra Menon Economics kostet spiseforstyrrelser samfunnet 26 000 000 000 kroner i 2021. Samme rapport viser at vi kan spare 5,5 millioner på å forebygge ett eneste tilfelle av alvorlige spiseforstyrrelser hos barn og unge.

– Vi trenger en storstilt satsning på forebygging. Vi er svært takknemlige for at Grieg Foundation ser dette og nå støtter vårt viktige samfunnsoppdrag, sier Kingswick.

En ny studie fra OUS viser at en av ti elever i videregående skole har en spiseforstyrrelse, mens en av fem er i risikosonen. FHI omtaler nå spiseforstyrrelser som et folkehelseproblem, og kapasiteten i behandlingssystemet er sprengt.

Tidlig hjelp er viktig for å forhindre alvorlige og langvarige sykdomsforløp. Muligheten til å oppsøke gratis hjelp, uten behov for henvisning og uten lang ventetid, er uvurderlig for mange. Behovet for lavterskeltilbud som ROS er derfor viktigere enn noensinne.

Dessverre har ikke ROS kunnet være det lavterskeltilbudet vi ønsker de siste årene. Pågangen under og etter pandemien har vært enorm, og er stadig økende på tampen av 2022. Dette fører til at vi har lange ventelister ved våre lokale sentre. Samtidig har henvendelsene blitt mer alvorlige, og brukerne stadig yngre. Siden før pandemien har antall henvendelser fra barn og unge økt med 105 %.

Grunnet manglende satsning fra Regjeringen har vi samtidig stått i fare for å måtte permittere flere av våre rådgivere. Der vi helst skulle oppbemannet, har vi risikert å måtte nedskalere. I statsbudsjettet for 2023 ble de øremerkede midlene til ROS, som vi ble tildelt første gang i 2021, fjernet og lagt inn i søkbare ordninger. Den økonomiske uforutsigbarheten er nå stor.

 

Flere nyheter

Jul

Åpningstider og nyttig innhold knyttet til julehøytiden.

EN AV TI

Hvordan kan vi kommunisere med barn og unge om kropp og mat? Nytt innovasjonsprogram!

TOXIC – dramaserie på TikTok

Europas første dramasatsning på TikTok handler om spiseforstyrrelser blant unge.

Bærenett fra ROS

ROS selger flotte bærenett, til inntekt for vårt arbeid.
^

NESTE AKTIVITETER

6. februar 2023
Oslo
Pårørendegruppe
6. februar 2023
Oslo
Gruppetilbud - overspising (fulltegnet)
7. februar 2023
Tromsø
Temakveld: Vanskelige følelser
14. februar 2023
Bergen
Lukket pårørendegruppe

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.