Frivillig arbeid

Frivillig i ROS?

Din erfaring er verdifull!

ROS hadde ikke vært ROS om det ikke var for våre dyktige, engasjerte frivillige medarbeidere. På grunn av frivilligheten kan vi tilby et rådgivningstilbud både på dag- og ettermiddag, vi kan holde enda flere foredrag, stå på flere stands, skrive flere artikler, kort sagt: hjelpe enda flere.

Hvem er de frivillige i ROS?

Våre frivillige har enten en helsefaglig, relevant bakgrunn og/eller egenerfaring med spiseforstyrrelser – enten som selv berørt eller som pårørende. I ROS får du mulighet til å bruke deg selv og dine erfaringer i møte med et annet menneske.

Fordi ROS stadig får flere henvendelser, trenger vi også stadig flere frivillige. Kunne dette være noe for deg?

Alle som ønsker å bidra som frivillig må gjennom en obligatorisk ROS-skole. ROS-skolen går over 10 timer i tillegg til en digital del. Som frivillig medarbeider tegner man vanligvis kontrakt for ett år av gangen. Hvor mye man arbeider hver måned avhenger litt av hva man skal bidra med. Skal man bidra til våre rådgivningstjenester ønsker vi i utgangspunktet at du forplikter deg til ni timer per måned.

Når frivillighetsengasjementet er avsluttet vil du få utlevert attest. Alle frivillige følges opp av sin lokale frivillighetskoordinator.

I teksten som følger står litt om de ulike mulighetene og hvilke kriterier som må oppfylles av deg som potensiell frivillig.

Rådgivning                

Aldersgrense for å være frivillig rådgiver i ROS:

  • Chat og telefon – 21 år.
  • Individuelle samtaler – 23 år.

Personer som skal jobbe med rådgivning må ha bearbeidet sin egen eventuelle spiseforstyrrelse/problematikk. Det vil si at personen skal ha vært frisk fra tanker og følelser knyttet til mat og kropp i minst et år. Også andre psykiske lidelser må være bearbeidet og behandling avsluttet. 

Pårørendegruppe

For å lede en pårørendegruppe må man ha bearbeidet egne erfaringer som pårørende. Leder av pårørendegruppen bør helst være en som er godt voksen.  Man må kunne arbeide en kveld i måneden, pluss noe tid til forberedelser. 

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning kan defineres som brukeres innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud. Kort sagt handler brukermedvirkning om samarbeid. Dette kan foregå på individ-, tjeneste- eller systemnivå. Brukerrepresentanter på tjeneste- og systemnivå taler brukere, pasienter og pårørendes sak og passer på at deres perspektiver ikke blir oversett eller glemt. Som brukerrepresentant i ROS må man ha egen- eller pårørendeerfaring med spiseforstyrrelser. Brukermedvirkning er honorert arbeid.

ROS får jevnlig forespørsler om å delta i brukerutvalg og prosjekter, hovedsakelig på systemnivå, men oppdragsmengden varierer. Ta gjerne kontakt med interessepolitisk rådgiver i ROS dersom du har spørsmål knyttet til brukermedvirkning. Alle som skal bli brukerrepresentanter i ROS, får opplæring og oppfølging i rollen.

Utadrettet virksomhet

Dersom du ønsker å bruke din egenerfaring til utadrettet virksomhet, eks. i foredrag, medieoppdrag og synliggjøring av både ROS og spiseforstyrrelser, eller du ønsker å være med å holde undervisning rettet mot ulike målgrupper. Dersom du har egenerfaring må dette være bearbeidet og avklart. Aktuelle frivillige vil få opplæring av kurs- og foredragsholder i ROS. Arbeidsoppgavens omfang og tid er etter avtale og behov.

Lede likepersonskurs/grupper

Man må ha bearbeidet og avklart egenerfaring samt få opplæring av kursansvarlig. Se kriterier beskrevet for individuell rådgivning. Arbeidsoppgavens omfang/tid er som regel en gang hver 14. dag, 8- 12 ganger.

ROSinfo

ROS utgir medlemsbladet ROSInfo fire ganger i året. I den forbindelse søker vi frivillige som kan bidra med ulike typer redaksjonelt arbeid; tekstskriving, gjøre intervjuer, fotografering, tips/ideer. Vi søker også frivillige som kan bidra med å fortelle sin historie og erfaringer i bladet (enten ved å bli intervjuet eller skrive historien selv).

Arrangere temakvelder/hjelpe til ved tilstelninger/stå på stand

ROS holder temakveld fire ganger per semester samt andre seminarer og fagdager. Her kan man som frivillig bidra som ressursperson. ROS står også på stand med jevne mellomrom og ønsker flere frivillige som kan bidra her.

Ønsker du å jobbe som frivillig i ROS? Ta kontakt:

Frivillig arbeid ved vårt nasjonale rådgivningstilbud (chat, telefon) med base i Bergen: spela.vidmar@nettros.no

Frivillig arbeid fra vårt lokale senter i Oslo: oslo@nettros.no
Frivillig arbeid fra vårt lokale senter i Bergen: bergen@nettros.no
Frivillig arbeid fra vårt lokale senter i Stavanger: rogaland@nettros.no
Frivillig arbeid fra vårt lokale senter i Trondheim: trondheim@nettros.no
Frivillig arbeid fra vårt lokale senter i Tromsø: tromso@nettros.no

Ved ønske om å bidra som brukerrepresentant: marianne.clementine@nettros.no 

 

Ønsker du å støtte ROS sitt arbeid? Bli medlem her

NESTE AKTIVITETER

2. oktober 2023
Oslo
Åpen pårørendegruppe
3. oktober 2023
Bergen
Yogagruppe
5. oktober 2023
Bergen
Åpen pårørendegruppe
12. oktober 2023
Oslo
Fagkveld: Hva gjør vi med folkehelseproblemet spiseforstyrrelser?

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.