Statsbudsjettet 2023

Aktuelt

10.10.2022


ROS er en av mange organisasjoner som i Regjeringens budsjettforslag for 2023 har fått sitt øremerkede tilskudd foreslått avviklet, og heller innlemmet i søkbare ordninger.

Dette er en bevisst omstrukturering fra Regjeringens side, med formål å skape effektiv måloppnåelse gjennom konkurranse og prioritering. At større deler av tilskuddsmidlene nå blir søkbare, vil også gjøre det lettere for nye søkere å få innpass.

ROS støtter denne tankegangen. Vi ønsker at organisasjoner som mottar midler fra det offentlige, i størst mulig grad kan vise til hjelpetiltak med dokumentert effekt. Samtidig er vi bekymret for hva økt konkurranse vil ha å si for vår økonomiske forutsigbarhet. Uten stabile tilskuddsmidler er det svært krevende å drive, for ikke å nevne videreutvikle, en organisasjon. Vi er også bekymret for hvordan dette vil påvirke arbeidsmiljøet i organisasjonene.

Vi håper fremover det vil bli økt fokus på:

  • Helsefrivillighetens rolle i å møte samfunnets utfordringer
  • Verdien av erfaringskompetanse
  • Forutsigbarhet for tilskuddsmottakere
  • Kvalitetssikring og evaluering blant tilskuddsmottakere

 

Videre mener vi at omstruktureringen må følges av visse sentrale endringer for å bedre organisasjonenes rammevilkår:

  • Flerårige støtteordninger på minimum tre år
  • Sikre at organisasjonene får en kontaktperson i Helsedirektoratet som har oversikt over samtlige støtteordninger og hva den enkelte organisasjon kan søke på

 

ROS håper og tror at Helseministerens klare beskjed om å satse på arbeidet mot spiseforstyrrelser i befolkningen, vil gi økt tilskudd til vår rådgivningstjeneste. Behovet er enormt.

Flere nyheter

EN AV TI

Hvordan kan vi kommunisere med barn og unge om kropp og mat? Nytt innovasjonsprogram!

TOXIC – dramaserie på TikTok

Europas første dramasatsning på TikTok handler om spiseforstyrrelser blant unge.

Bærenett fra ROS

ROS selger flotte bærenett, til inntekt for vårt arbeid.

Felles kommunikasjon om mat og kropp

ROS har mottatt støtte til et innovasjonsprogram rettet mot forebygging av spiseforstyrrelser.
^

NESTE AKTIVITETER

25. november 2022
Bergen
Pårørendeseminar
29. november 2022
Stavanger
Temakveld: O jul med din glede
1. desember 2022
Bergen
Pårørendegruppe
5. desember 2022
Oslo
Pårørendegruppe

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.