Statsbudsjettet 2023

Aktuelt

10.10.2022


ROS er en av mange organisasjoner som i Regjeringens budsjettforslag for 2023 har fått sitt øremerkede tilskudd foreslått avviklet, og heller innlemmet i søkbare ordninger.

Dette er en bevisst omstrukturering fra Regjeringens side, med formål å skape effektiv måloppnåelse gjennom konkurranse og prioritering. At større deler av tilskuddsmidlene nå blir søkbare, vil også gjøre det lettere for nye søkere å få innpass.

ROS støtter denne tankegangen. Vi ønsker at organisasjoner som mottar midler fra det offentlige, i størst mulig grad kan vise til hjelpetiltak med dokumentert effekt. Samtidig er vi bekymret for hva økt konkurranse vil ha å si for vår økonomiske forutsigbarhet. Uten stabile tilskuddsmidler er det svært krevende å drive, for ikke å nevne videreutvikle, en organisasjon. Vi er også bekymret for hvordan dette vil påvirke arbeidsmiljøet i organisasjonene.

Vi håper fremover det vil bli økt fokus på:

  • Helsefrivillighetens rolle i å møte samfunnets utfordringer
  • Verdien av erfaringskompetanse
  • Forutsigbarhet for tilskuddsmottakere
  • Kvalitetssikring og evaluering blant tilskuddsmottakereVidere mener vi at omstruktureringen må følges av visse sentrale endringer for å bedre organisasjonenes rammevilkår:

  • Flerårige støtteordninger på minimum tre år
  • Sikre at organisasjonene får en kontaktperson i Helsedirektoratet som har oversikt over samtlige støtteordninger og hva den enkelte organisasjon kan søke påROS håper og tror at Helseministerens klare beskjed om å satse på arbeidet mot spiseforstyrrelser i befolkningen, vil gi økt tilskudd til vår rådgivningstjeneste. Behovet er enormt.

Flere nyheter

ROS fyller 40 år

I 2023 markeres ROS sitt 40-årsjubileum! Bli med på vårt jubileumsseminar 2. juni.

Toxic – sesong 2

Denne våren kommer sesong to av Toxic, en dramaserie om spiseforstyrrelser hos menn.

Støtte fra Grieg Foundation

Det var med stor glede vi mottok budskapet om at Grieg Foundation vil styrke ROS med kr 1 500 000.

Jul

Åpningstider og nyttig innhold knyttet til julehøytiden.

NESTE AKTIVITETER

6. april 2023
Bergen
Pårørendegruppe
13. april 2023
Bergen
Temakveld: Spiseforstyrrelser og frafall i behandling
17. april 2023
Oslo
Pårørendegruppe
18. april 2023
Stavanger
Temakveld: Relasjoner

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.