ARFID

Selektive spisevansker, (engelsk: Avoidant restrictive food intake disorder (ARFID)) innebærer at personen har et svært begrenset kostholdsrepertoar, fordi personen bevisst unngår bestemte...
https://nettros.no/fa-kunnskap/selektiv-spiseforstyrrelse/

Ortoreksi

Ortoreksi refererer til en overdreven besettelse av sunn mat og kosthold. Denne tilstanden skiller seg fra andre spiseforstyrrelser da den fokuserer på...
https://nettros.no/fa-kunnskap/ortoreksi/

Bulimi

Bulimi (bulimia nervosa) kjennetegnes av gjentatte episoder av overspisning. I løpet av kort tid spiser man mye mer mat enn hva andre...
https://nettros.no/fa-kunnskap/bulimi/

Megareksi/muskeldysmorfi

De senere årene har fokus på sunnhet og trening økt. I lys av dette snakkes det stadig mer om sunnhets- og treningsmaniske...
https://nettros.no/fa-kunnskap/megareksi/

Graviditet og spiseforstyrrelser

De kroppslige endringen som skjer i forbindelse med en graviditet kan oppleves utfordrende for dem som har, eller har hatt en spiseforstyrrelse....
https://nettros.no/fa-kunnskap/graviditet-og-spiseforstyrrelser/

Rus og spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser og skadelig rusbruk eller rusavhengighet, har mange likheter. På samme måte som at den som har en spiseforstyrrelse kan bruke mat...
https://nettros.no/fa-kunnskap/rus-og-spiseforstyrrelser/

Seksualitet og spiseforstyrrelser

Det å ha et anstrengt og/eller komplisert forhold til egen kropp og til mat, vil for de fleste av oss påvirke vårt...
https://nettros.no/fa-kunnskap/seksualitet-og-spiseforstyrrelser/

Uspesifiserte spiseforstyrrelser

EDNOS (Eating Disorder Not Otherwise Specified), eller uspesifisert spiseforstyrrelse på norsk, er en fjerde diagnoseform innen diagnosesystemet for spiseforstyrrelser. Uspesifisert spiseforstyrrelse er...
https://nettros.no/fa-kunnskap/uspesifiserte-spiseforstyrrelser/

Overspisingslidelse

Overspisingslidelse kommer til uttrykk på ulike måter. For noen kan lidelsen være preget av at man småspiser gjennom hele dagen, for andre...
https://nettros.no/fa-kunnskap/overspisingslidelse/

Anoreksi

Anoreksi (anorexia nervosa) kjennetegnes av at man er alvorlig undervektig, og at man begrenser hva og hvor mye man spiser. Personer med...
https://nettros.no/fa-kunnskap/anoreksi/

Trening og fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet og trening kan være en fin måte å regulere følelser på. Men dersom det er den eneste metoden du har...
https://nettros.no/fa-kunnskap/trening/

Selvskading

Selvskading vil si at man påfører seg selv en skade (”villet egenskade”). Noen gjør det en gang, mens  andre kommer inn i...
https://nettros.no/fa-kunnskap/selvskading/

Behandling

De aller fleste som har en spiseforstyrrelse blir friske, men ikke uten kyndig hjelp og/eller behandling. Både erfaring og forskning tyder på...
https://nettros.no/fa-kunnskap/behandling/

Om spiseforstyrrelser

Vi snakker om spiseforstyrrelser når tanker og følelser knyttet til mat og kropp tar så stor plass at det kontrollerer livet på...
https://nettros.no/fa-kunnskap/om-spiseforstyrrelser/

NESTE AKTIVITETER

2. mai 2024
Bergen
Åpen pårørendegruppe
6. mai 2024
Oslo
Åpen pårørendegruppe
6. mai 2024
Bergen
Temakveld: Hva er overspising?
6. mai 2024
Digitalt
Digital pårørendegruppe

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.