Læringsressurser

ROS har utviklet en rekke læringsressurser, rettet mot ulike grupper.  Når trening blir tvang E-læring for ansatte i treningssenterbransjen https://vimeo.com/665943076 Med støtte...
https://nettros.no/laeringsressurser/

Foredrag

ROS jobber med og ut fra et brukerperspektiv, noe vi anser som selve grunnlaget for vår virksomhet. Vi mener erfaringsbasert kunnskap er...
https://nettros.no/foredrag/

Registrering

Registrering av henvendelser, aktiviteter og frivillighetstimer Rådgivningshenvendelser og avsluttede individuelle samtaler Foredrag og aktiviteter Media Brukermedvirkning Frivillighetstimer Skjema Avviksskjema (for frivillige)  ...
https://nettros.no/reg/

Kontakt oss

Landsdekkende rådgivning Telefon for pårørende, selv berørte og fagpersoner: 948 17 818, innvalg 1 Mandag: kl. 17-21 Tirsdag: kl. 17-21 Onsdag: kl....
https://nettros.no/om-ros/kontakt-oss/

Å stå nær

Det å stå nær noen med en spiseforstyrrelse kan være en tøff prosess, hvor en kan oppleve stor fortvilelse og maktesløshet over hva...
https://nettros.no/fa-kunnskap/ros-for-parorende/

Støtt oss

https://nettros.no/stott-oss/
^

NESTE AKTIVITETER

13. desember 2022
Stavanger
Pårørendegruppe
13. desember 2022
Trondheim
Meditasjonskurs: Pusterom
5. januar 2023
Bergen
Pårørendegruppe
9. januar 2023
Oslo
Pårørendegruppe

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.