Læringsressurser

ROS har utviklet en rekke læringsressurser, rettet mot ulike grupper. Når trening blir tvang E-læring for ansatte i treningssenterbransjen https://vimeo.com/665943076 Med støtte...
https://nettros.no/laeringsressurser/

Foredrag

ROS jobber med og ut fra et brukerperspektiv, noe vi anser som selve grunnlaget for vår virksomhet. Vi mener erfaringsbasert kunnskap er...
https://nettros.no/foredrag/

Registrering

Registrering av henvendelser, aktiviteter og frivillighetstimer Rådgivningshenvendelser og avsluttede individuelle samtaler Foredrag og aktiviteter Media Brukermedvirkning Frivillighetstimer Skjema Avviksskjema (for frivillige) Brukermanual...
https://nettros.no/reg/

Å stå nær

Det å stå nær noen med en spiseforstyrrelse kan være en tøff prosess, hvor en kan oppleve stor fortvilelse og maktesløshet over hva...
https://nettros.no/fa-kunnskap/ros-for-parorende/

Støtt oss

https://nettros.no/stott-oss/

NESTE AKTIVITETER

2. oktober 2023
Oslo
Åpen pårørendegruppe
3. oktober 2023
Bergen
Yogagruppe
5. oktober 2023
Bergen
Åpen pårørendegruppe
12. oktober 2023
Oslo
Fagkveld: Hva gjør vi med folkehelseproblemet spiseforstyrrelser?

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.