Seksualitet og spiseforstyrrelser

Det å ha et anstrengt og/eller komplisert forhold til egen kropp og til mat, vil for de fleste av oss påvirke vårt forhold til egen seksualitet og vår seksualitet i relasjon med andre. Det er vår erfaring at det snakkes svært lite om seksualitet, både innenfor terapifeltet og i samfunnet generelt. I de tilfeller hvor dette har blitt et samtaleemne, opplever vi hvor viktig dette temaet er for mange å få snakket om.

Vi erfarer at det finnes klare sammenhenger mellom spiseforstyrrelsens uttrykk og hvordan en selv forholder seg til egen seksualitet. Det kan se ut til at det seksuelle uttrykket til en viss grad gjenspeiler det spiseforstyrrede uttrykket. Dette skriver også psykiater og forfatter Finn Skårderud noe om i boken Sterk/Svak, hvor han hevder at det hos mennesker med spiseforstyrrelser sees et påfallende slektskap mellom forholdet til seksualitet og forholdet til mat. Han knytter sågar den bulimiske adferden opp mot det grenseløse, og hvor alt eller intet står sentralt. På den andre side av skalaen står den rigide, anorektiske adferden, der seksualiteten underkjennes og total avståelse ofte er løsningen. Samtidig er det viktig å ikke anta at spiseforstyrrelsens uttrykk og seksualitetens uttrykk er det samme. Om vi gjør det, er det fare for at det er mange som ikke vil kjenne seg igjen.

Hvorfor blir seksualiteten vanskelig?

Å lytte til og kjenne våre behov, ønsker og grenser, er viktig i forbindelse med å leve i tråd med sin egen seksualitet. Akkurat dette er noe av det som ofte oppleves vanskelig når man har en spiseforstyrrelse. Også i tiden etter tilfriskning erfarer mange at de fortsatt føler seg ufri og utrygg på egen seksualitet. Vi vet at aksept av egen kropp ofte er noe av det siste som faller på plass ved tilfriskning, noe som sannsynligvis er med på å påvirke disse følelsene.

Samtidig tror vi at flere faktorer spiller inn. Vi lever i et samfunn med stort fokus på sex og på sexlivets mange fasetter. I media blir vi til stadighet konfrontert med artikler om sex. På tross av større åpenhet og at det snakkes og skrives mer om sex enn tidligere, fremstår dette som en form for objektivert seksualitet med fokus på hyppighet, antall orgasmer, hvordan bli en bedre sexpartner og så videre.

Kan vanskeligheter med å definere og finne ut av sin egen personlige seksualitet, gjennom å anerkjenne egne ønsker, behov, lyster og fantasier bli en konsekvens av den mer kommersielle og objektiverte seksualiseringen? Snakkes det for lite om den personlige seksualiteten i terapirommet, i den gode samtalen med kameraten, eller på soverommet med partneren? Her er det vanskelig å gi gode svar, men det er klart at alle disse faktorene spiller inn både i forhold til hvordan vi prater om og om vi prater om egen seksualitet.

Spiseforstyrrelsens påvirkning

Et spørsmål som har kommet opp i rådgivningssituasjoner er om det er knyttet mer problemer til seksualitet hos personer med en spiseforstyrrelse enn hos andre mennesker. Å skulle svare på det ville være ren gjetning, men det vi kan si noe om er at når man har en spiseforstyrrelse, der både kropp og sinn i stor grad er berørt, blir trolig også forholdet til egen seksualitet påvirket.

Spiseforstyrrelser er en alvorlig sykdom, nettopp på grunn av sin store inngripen i livet, både fysisk, psykisk og sosialt. Kropp blir vanskelig, følelser blir vanskelig og relasjoner blir ofte også vanskelig.

Utfordringer knyttet til egen seksualitet kan ofte komme til uttrykk ved at :

 • Nærhet kan oppleves vanskelig, samtidig som nærhet kan bli et substitutt for et annet behov og en avhengighet.
 • Nakenhet kan være uutholdelig, samtidig som det kan fungere som en flukt.
 • Sex kan være umulig, samtidig som det kan være et uttrykk for selvskading.
 • Sex kan være noe man føler man må, samtidig som det kan være noe man ikke klarer å la være.
 • Kroppen kan fremstå som en rustning og beskyttelse, samtidig som den oppleves som blottet i nærhet til andre.
 • Man kan oppleve kroppsforakt, eller ikke oppleve kroppen i det hele tatt.
 • Mange vil kanskje kjenne seg igjen i flere av punktene. Det er sjelden enten/eller i virkeligheten. Hvordan man opplever kroppen, nakenhet, nærhet og sex kan variere fra dag til dag og det kan variere i ulike faser av livet, samt i ulike faser av spiseforstyrrelsen og tilfriskningen.

Åpenhet og bevisstgjøring

Vi har erfart at å åpne opp for og anerkjenne egen seksualitet kan være:

 • En måte å klare å finne tilbake til gode følelser og glede i hverdagen
 • En måte å bli kjent med egen kropp igjen
 • Et sted å finne nærhet og trygghet sammen med partner
 • Et sted å kjenne etter egne grenser, ønsker og behovBåde onani og nærhet, intimitet og sex med en partner, kan bidra positivt i egen tilfriskning. For å muliggjøre en positiv opplevelse av dette sammen med en partner, bør relasjonen bære preg av trygghet og respekt. Videre er det viktig at det er en selv som eier denne utforskningen.

Uavhengig av hvordan seksualiteten påvirkes i forbindelse med en spiseforstyrrelse er det å bli kjent med egen kropp, egne grenser og nytelse, en viktig del av det å finne tilbake til seg selv. Å avstå fra eller fornekte seg et av våre mest grunnleggende behov kan gi grobunn for savn og gi følelsen av å ikke fortjene eller være god nok. Det å ikke anerkjenne et behov vil kunne gi negative ringvirkninger rent følelsesmessig.

For mange kan onani være en mindre utfordrende arena og et trygt sted å begynne, samtidig som det også egner seg godt til å dele med en partner. Det viktigste er å alltid å kjenne etter på egne behov og lyster og å våge å være tilstede med sansene og hengi seg til øyeblikket.

Vår seksuelle lyst og opplevelse påvirkes av mange faktorer som blant annet undervekt, stress, søvn, prestasjonsangst og nedstemthet. Det er helt normalt å ikke oppleve lyst når man ikke har det bra.

Det er også helt normalt at seksuallysten svinger over en tidsperiode. Dette gjelder alle. Ofte kommer lysten og gleden tilbake når man selv får det godt igjen. Dersom man opplever å mangle lyst eller at egen seksualitet forblir vanskelig er dette også noe man kan få hjelp med. Både ved å snakke med nære eller profesjonelle hjelpere.

Et viktig første skritt er kanskje å få vite at det ikke er noe galt eller rart med akkurat deg. Det er helt normalt at egen seksualitet påvirkes mer eller mindre av en spiseforstyrrelse og på bakgrunn av hvordan man har det. Ikke la skam eller frykt stå i veien for å finne nytelse og nærhet til egen kropp eller til en partner. Egen seksualitet er viktig å anerkjenne og tillate – den er en naturlig del av det å være menneske.NESTE AKTIVITETER

19. august 2024
Bergen
Gruppetilbud for personer med overspisingsproblematikk
20. august 2024
Digitalt
Digitalt Kurs: Selvmedfølelse (Fullbooket)
27. august 2024
Trondheim
Temakveld: Spiseforstyrrelser og kroppsbilde
1. september 2024
Digitalt
Lukket pårørendegruppe (digitalt) DATO KOMMER

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.