Samling 5 – Test & Tell

EN AV TI har en spiseproblematikk

Spiseforstyrrelser er et folkehelseproblem, men mange vet ikke hvordan de skal snakke om problematikken i møte med barn og unge. Det vil innovasjonsprosjektet EN AV TI gjøre noe med. Ved hjelp av Design Thinking, med mål om dyp brukerforståelse, skal 24 studenter fra ulike yrkesgrupper komme frem til nye måter å kommunisere med barn og unge om spiseforstyrrelser.

Innovasjonsprogrammet EN AV TI består av en innsiktsfase og en prosjektarbeidsfase, fordelt over seks måneder. 250 informanter er intervjuet, innsamlet data og innsikt analysert og syntetisert. Studentene har definert brukersentrerte problemstillinger og utforsket sine POV´s (point of view). De første prototypene er utviklet og skal nå testes på ekte brukere.

Gjennom testing kan du lære mer om brukerne dine, forbedre prototypen din og til og med avgrense problemformuleringen (Foto: Tove Lise Mossestad)

Feile for å lære!

Testing er det femte trinnet i Design Thinking-prosessen. Gjennom testing oppnår man en dypere forståelse av brukerne takket være direkte tilbakemeldinger fra dem. Funnene kan lede til omdefinering av problemstilling, idégenerering eller forbedring av prototypen. Design Thinking er en flytende, iterativ samt fleksibel prosess. De ulike stadiene sklir ofte inn i hverandre og følger nødvendigvis ikke en fast rekkefølge. Det ideelle sluttpunktet oppstår når produktet eller tjenesten er ønskelig, gjennomførbar og levedyktig.

Teste på ekte brukere

For å få mest mulig utbytte av testseansene kreves planlegging og øvelse. På dag en ble studentenes verktøyskrin fylt opp med nyttig informasjon vedrørende kunsten å observere, samhandle som team, iterere, forbedre og justere m.m. Videre inviterte vi inn et testpanel, bestående av fem ulike brukere. Slik fikk studentene mulighet til å øve seg ved å praktisere i trygge omgivelser. Hvordan stiller man de riktige spørsmålene og hvordan ta i mot tilbakemeldinger på en konstruktiv måte? Svarer prototypen til brukernes behov og ønsker? Hva er det som mangler og hva kan gjøres annerledes?

På dag to ble studentene introdusert for Empatisk prosessfasilitering. Torhild Eide Torgersen loset oss gjennom en hel dag med nyttige tips og triks, og delte sine verdifulle erfaringer som prosessfasilitator. Å virkelig forstå behov og situasjoner gjennomsyrer Design Thinking.

Svarer prototypen til brukernes behov og ønsker? Hva er det som mangler og hva kan gjøres annerledes? (Foto: Tove Lise Mossestad)

Neste gang vi sees er det duket for presentasjon!

Vi nærmer oss slutten på denne fantastiske innovasjonsreisen. Torsdag 15. juni kl. 13.00 – 16.00 har du mulighet til å bli bedre kjent med studentene og lytte inn når de presenterer sine funn og prototyper på Bod 24. Dørene åpner kl. 12.45.

Hjertelig velkommen, og tvi-tvi med siste innspurt til alle studentene!

Påmelding her.

På vegne av prosjektet, EN AV TI, ønsker vi å takke alle bidragsytere og samarbeidspartnere for deres engasjement, innsats og generøsitet.

Korte fakta om EN AV TI

Én av ti personer har et spiseproblem. Dette er et folkehelseproblem, men de fleste av oss vet ikke hvordan vi skal snakke om det i møte med barn og unge. Det ønsker prosjektet EN AV TI å gjøre noe med.

  • Innovasjonsprogrammet EN AV TI gjennomføres våren 2023
  • Omfanget av programmet er 80 timers opplæring i Design Thinking, fordelt over seks samlinger
  • Deltagerne sitter igjen med formell kompetanse som Design Thinking-fasilitator
  • Arrangeres av These Ways
  • Fagprogram av Federico Lozano, fra Pracademy
  • Prosjekteier, ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser
  • Finansiert av Sparebanken Vest, Stiftelsen Dam, Tryg og SR-BankNo data was found

NESTE AKTIVITETER

26. september 2023
Trondheim
Temakveld: Selvet og spiseforstyrrelser
27. september 2023
Trondheim
Pårørendeseminar: «Det friske i det syke»
2. oktober 2023
Oslo
Åpen pårørendegruppe
3. oktober 2023
Bergen
Yogagruppe

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.