was successfully added to your cart.

Handlekurv

Aktuelt

ROS spør om psykisk helse

Hva mener de ulike partiene om forebygging og psykisk helse i skolen?

Selv om spiseforstyrrelser rammer i alle aldre, utvikler de fleste sykdommen i yngre alder. Å satse mer på psykisk helse og livsmestring i skolen er i våre øyne et av de viktigste tiltakene for å forebygge spiseforstyrrelser og relaterte problemer.

I forbindelse med stortingsvalget 2017 har vi spurt om de ulike partiers standpunkt når det gjelder forebygging av psykisk sykdom. Våre spørsmål har vært:

Hva tenker du og ditt parti om psykisk helse i skolen? Hvordan ser dere på status i dag og hva ønsker dere å forandre på?

Hva mener du og ditt parti er de viktigste satsningsområdene for å forebygge psykiske vansker, og hvordan vil dere i praksis jobbe for dette?

På hvilken måte ser dere på ROS som en bidragsyter når det gjelder forebygging av psykisk sykdom? Hva vil dere evt gjøre for å styrke vårt arbeid?

Svar fra Arbeiderpartiet

Svar fra Fremskrittspartiet

Svar fra Høyre

Svar fra Kristelig Folkeparti

Svar fra Miljøpartiet de Grønne

Svar fra Rødt

Svar fra Sosialistisk Venstreparti

Svar fra Venstre

Senterpartiet har ikke svart på våre henvendelser. 

^