ROS spør om psykisk helse

Aktuelt

Hva mener de ulike partiene om forebygging og psykisk helse i skolen?

Selv om spiseforstyrrelser rammer i alle aldre, utvikler de fleste sykdommen i yngre alder. Å satse mer på psykisk helse og livsmestring i skolen er i våre øyne et av de viktigste tiltakene for å forebygge spiseforstyrrelser og relaterte problemer.

I forbindelse med stortingsvalget 2017 har vi spurt om de ulike partiers standpunkt når det gjelder forebygging av psykisk sykdom. Våre spørsmål har vært:

Hva tenker du og ditt parti om psykisk helse i skolen? Hvordan ser dere på status i dag og hva ønsker dere å forandre på?

Hva mener du og ditt parti er de viktigste satsningsområdene for å forebygge psykiske vansker, og hvordan vil dere i praksis jobbe for dette?

På hvilken måte ser dere på ROS som en bidragsyter når det gjelder forebygging av psykisk sykdom? Hva vil dere evt gjøre for å styrke vårt arbeid?

Svar fra Arbeiderpartiet

Svar fra Fremskrittspartiet

Svar fra Høyre

Svar fra Kristelig Folkeparti

Svar fra Miljøpartiet de Grønne

Svar fra Rødt

Svar fra Sosialistisk Venstreparti

Svar fra Venstre

Senterpartiet har ikke svart på våre henvendelser. 

Flere nyheter

EN AV TI

Hvordan kan vi kommunisere med barn og unge om kropp og mat? Nytt innovasjonsprogram!

TOXIC – dramaserie på TikTok

Europas første dramasatsning på TikTok handler om spiseforstyrrelser blant unge.

Bærenett fra ROS

ROS selger flotte bærenett, til inntekt for vårt arbeid.

Statsbudsjettet 2023

I Regjeringens budsjettforslag for 2023 er ROS sitt øremerkede tilskudd foreslått avviklet.
^

NESTE AKTIVITETER

13. desember 2022
Stavanger
Pårørendegruppe
13. desember 2022
Trondheim
Meditasjonskurs: Pusterom
5. januar 2023
Bergen
Pårørendegruppe
9. januar 2023
Oslo
Pårørendegruppe

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.