ROS inngår samarbeid med Abel

Aktuelt
Ansatte i ROS og Abel ser frem til samarbeid

21.06.2022

Et nytt spennende samarbeid er på plass!

ROS har nå inngått et samarbeid med ABEL Technologies AS – en digital infrastruktur og et kvalitetssystem som jobber for å fasilitere god helse, funksjonalitet og selvtillit for så mange mennesker som mulig gjennom å binde fagpersonell i treningsindustrien, idrett og helsesektoren sammen. Gjennom samarbeidet ønsker vi at ABELs brukere får økt kunnskapen om- og kan bidra aktivt for å hjelpe personer med spiseforstyrrelser.

Dette vil skje gjennom at alle ABELs brukere må gjennom ROS e-læringsprogram Når trening blir tvang. ABELs brukere vil også tilbys ROS sine kurs for personlige trenere som gir sertifisering i hvordan man kan håndtere spiseforstyrrelser og relatert problematikk.

Vi tror at samarbeidet vil bidra til at personer berørt av problematikk knyttet til mat, kropp og trening blir møtt der de har behov for å bli møtt.

Flere nyheter

Engasjerte paneldeltagere i samtale om hvordan drive innovasjon på samfunnsnivå for å bekjempe spiseforstyrrelser blant barn og unge.

Når systemene svikter

Hvordan drive innovasjon på samfunnsnivå for å bekjempe spiseforstyrrelser blant barn...
Valg 2023

Hva mener de politiske partiene om spiseforstyrrelser?

I høst er det valg til alle kommunestyrer og fylkesting i...

ROS X Norske Hemmeligheter

Sammen med Norske Hemmeligheter inviterte vi personer til å dele sine...

Tre nye ROS-prosjekter!

Med støtte fra Stiftelsen DAM har ROS fått tre nye utviklingsprosjekter.

NESTE AKTIVITETER

2. oktober 2023
Oslo
Åpen pårørendegruppe
3. oktober 2023
Bergen
Yogagruppe
5. oktober 2023
Bergen
Åpen pårørendegruppe
12. oktober 2023
Oslo
Fagkveld: Hva gjør vi med folkehelseproblemet spiseforstyrrelser?

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.