ROS spør Rødt

Hva tenker du og ditt parti om psykisk helse i skolen? Hvordan ser dere på status i dag og hva ønsker dere å forandre på?

Vi ønsker å styrke psykisk helsearbeid i skolen. Noe av det viktigste vi vil gjøre, er å styrke skolehelsetjenesten slik at nasjonale normer oppfylles og knytte psykolog til skolehelsetjenesten. I tillegg må psykisk helse vies mer tid i grunnskolelærerutdanningen.

Vi mener at mindre klasser og større voksentetthet er et viktig tiltak for å ivareta elevenes psykososiale arbeidsmiljø, og er for å opprette et mobbeombud.

Hva mener du og ditt parti er de viktigste satsningsområdene for å forebygge psykiske vansker, og hvordan vil dere i praksis jobbe for dette?

Rødt er imot et individualisert syn på psykiske vansker der hver og en er sin egen lykkes smed, og vil jobbe for et samfunn som tar høyde for at det er mange måter å leve livet på. Vi vil jobbe for å forebygge ulike former for press, som kroppspress og prestasjonspress. Vi krever også at alle helseregioner skal ha avdelinger med spesialkompetanse på behandling av spiseforstyrrelser
 

På hvilken måte ser dere på ROS som en bidragsyter når det gjelder forebygging av psykisk sykdom? Hva vil dere evt gjøre for å styrke vårt arbeid?

Vi vil jobbe for å styrke organisasjoner som jobber med spiseforstyrrelser og psykisk helse, og tar gjerne mot innspill på feltet.Ole Mjelstad
Kontorleder i Rødt