Spørsmål & svar

Er det å være kald, tenke mye på kropp og mat, tegn på en begynnende spiseforstyrrelse?
Dato: 24.februar 2023

Jente/kvinne, 

21 år

Er det å være kald, skjelven, tenke mye på kroppen sin og hva man spiser, tegn på en begynnende spiseforstyrrelse ?

ROS svarer

Hei, takk for at du skriver til oss.

 

Det er dessverre ikke så lett å si her hvorvidt det du beskriver er en begynnende spiseforstyrrelse, da dette kommer an på flere ting. Men jeg skal forsøke å svare deg så godt jeg kan.

 

Å tenke mye på kroppen og hva man spiser trenger ikke nødvendigvis være en begynnende spiseforstyrrelse, men dersom dette tar så stor plass at det påvirker hvordan en har det og hvordan en lever livet sitt, så kan det ha blitt problematisk. Helt generelt sier vi at en spiseforstyrrelse er når tanker, følelser og atferd knyttet til mat og kropp tar så stor plass at det påvirker hvordan man har det og hvordan man lever livet sitt på en negativ måte. Det er ofte glidende overganger mellom det å begynne å ha et anstrengt forhold til mat, kropp og vekt, til at det er en spiseforstyrrelse. Og spiseforstyrrelser kan fremtre veldig ulikt. For noen kan en spiseforstyrrelse uttrykke seg ved at den berørte spiser svært restriktivt. Da vil manglende næringsinntak og lav vekt kunne gi dårligere sirkulasjon, og man vil fryse lettere, og være kald på hender og føtter. Dette er viktig å få hjelp til å snu.

 

Her kan du lese tidligere innlegg som kanskje kan gi mer svar på spørsmålet ditt: Hvordan vet jeg om jeg har en spiseforstyrrelse?

 

Uavhengig om dette er spiseforstyrrelse eller ei synes jeg det høres ut som noe som er verdt å snakke med noen om. Jeg vil anbefale den det gjelder å snakke med legen sin. Dersom dette er en spiseforstyrrelse er det viktig å få dette avklart tidlig, da det å få hjelp tidlig er viktig. Det vil også være viktig å utelukke eventuelle andre tilstander som kan gi slike symptomer du beskriver.

 

Håper svaret kan være til hjelp.

 

Vennlig hilsen rådgiver i ROS

ROS

NESTE AKTIVITETER

19. august 2024
Bergen
Gruppetilbud for personer med overspisingsproblematikk
20. august 2024
Digitalt
Digitalt Kurs: Selvmedfølelse (Fullbooket)
27. august 2024
Trondheim
Temakveld: Spiseforstyrrelser og kroppsbilde
1. september 2024
Digitalt
Lukket pårørendegruppe (digitalt) DATO KOMMER

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.