Spørsmål & svar

Hvilke rettigheter for oppfølging/ressurser på skole ifm spisesituasjon
Dato: 25.april 2023

Jente/kvinne, 

49 år

Min datter på 12 har fått spiseforstyrrelse og akkurat startet oppfølging på BUP. Hvilke rettigheter har datteren min i forhold til oppfølging/ressurser på skole ifm spisesituasjonen? Finner ingen info. Jeg ønsker at hun får gå på skolen uten at jeg må komme å se på når hun spiser og følge opp timen etter spising (det vil bli veldig flaut for henne og da vil hun ikke på skolen)

ROS svarer

Hei,

Og takk for at du skriver til oss. Jeg forstår godt at du nå ønsker god tilrettelegging på skolen for din datter i denne situasjonen du beskriver. Jeg ønsker å vise til hva helsedirektoratet sier om kommunens ansvar for at de ulike tjenestenes samarbeider.
Helsedirektoratet behandling og oppfølging

 

Her er et utdrag av det som står der:

 

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten skal ha rutiner for samarbeid med barn og ungdommers fastleger for å sikre tydelig ansvars- og oppgavefordeling og god rolleforståelse. Det er kommunenes ansvar å tilrettelegge slik at tjenestene samarbeider.

 

Skolen skal etterstrebe et godt skole-hjem samarbeid. Videre vil nok skolens ressurser og hvilke tiltak som er mulig på den enkelte skole være individuelt.

 

Håper dere finner en god måte å samarbeide på, slik at deres datter opplever trivsel på skolen i denne situasjonen.

Dersom du ønsker å prate mer om dette, kan du ta kontakt på vår chat eller telefon.

 

Med vennlig hilsen rådgiver i ROS

 

ROS

NESTE AKTIVITETER

19. august 2024
Bergen
Gruppetilbud for personer med overspisingsproblematikk
20. august 2024
Digitalt
Digitalt Kurs: Selvmedfølelse (Fullbooket)
27. august 2024
Trondheim
Temakveld: Spiseforstyrrelser og kroppsbilde
1. september 2024
Digitalt
Lukket pårørendegruppe (digitalt) DATO KOMMER

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.