Spørsmål & svar

Råd om tilbakefallsforebygging på kort og lang sikt? Og hvordan ta vare på recoveryen sin?
Dato: 25.mai 2023

Jente/kvinne, 

31 år
Hei, Hva er deres råd for tilbakefallsforebygging på kort sikt og lang sikt etter endt behandling for spiseforstyrrelser? Hvordan kan man på best mulig måte "ta vare på recoveryen" sin?

ROS svarer

Hei, Og takk for at du skriver til oss og tar opp så viktige spørsmål. Ved å ha større bevissthet rundt hva man bør være obs på i eget liv, både på kort og lang sikt, har man bedre forutsetning for å ta vare på tilfriskningen. Det kan også senke terskelen for å oppsøke mer støtte og hjelp i en sårbar tid. Tilbakefallsforebygging på kort sikt:Når det gjelder tilbakefallsforebygging, på kort sikt, råder vi alltid til å ha lav terskel for å ta kontakt med lege eller behandler (Dersom dette er mulig). Det er også mulig å kontakte ROS, i slike tilfeller. Det å få stoppet en utvikling tidlig, er alltid viktig for at det skal være lettere å snu det før det får feste seg igjen. Det kan da være lurt å tenke gjennom på forhånd hvilke tegn på tilbakesteg man må være obs på i eget liv. Det å være bevisst hva man generelt kan være sårbar for og dermed forsøke å unngå slike situasjoner, kan da være veldig viktig. Et godt råd her kan være:
 • Lag en liste på konkret situasjoner eller noe du har opplevd som triggende tidligere.
 • Kategoriser deretter inn i triggere man lettere kan styre unna, og triggere man ikke har kontroll på. Triggere man aktivt kan unngå, bør man styre unna.
 • Konkretiser hva man kan gjøre, dersom man opplever å bli trigget
 • Still deg selv spørsmålet: Er dette et tilbakefall eller et tilbakesteg?
 • Hva kan hjelpe meg i denne situasjonen, slik at det ikke får utvikle seg?
 I en tilfriskning, vil det ofte veksle mellom frem- og tilbakesteg. Så det å være bevisst begrepene, kan være nyttig. Her vil jeg linke til en episoder av uforstyrra som tar for seg spørsmålet: Uforstyrra spør Tilbakefall eller tilbakesteg? Og en artikkel i ROS info, som tar for seg samme tema To steg frem, ett tilbake Tilbakefallsforebygging på lang sikt:Når det gjelder forebygging på lang sikt, vil stort sett det samme gjelde her også. Selv om man kan ha hatt lengre perioder, uten symptomer, er det alltid lurt å være varsom på hva som kan være triggende, og hva man bør forsøke å unngå. Hva som kan gjøre oss mennesker sårbare for å utvikle en spiseforstyrrelse i utgangspunktet, vil også være lurt å være obs på når det gjelder forebygging av tilbakefallOmstendigheter som kan øke risiko for tilbakefall: 
 • Store endringer i livet, vanskelige perioder, endring i rutiner (høytider, ferier)
 • Vektoppgang, vektnedgang
 • Skader, sykdom
 • Tapsopplevelse (tap av nære relasjoner, jobb, arena for mestring og tilhørighet)
 • Graviditet, barseltid
 • Lavt stemningsleie, eller utvikling av depresjon
 • Livskriser (eksempelvis samlivsbrudd)
 Disse faktorene kan være mer ut av vår kontroll, og dermed ikke alltid lett å unngå. Men ved å være obs på dette, kan man oppsøke mer støtte og råd, dersom man opplever noe av eksemplene over. Du spør også hvordan ta vare på recoveryen din. Her er noen punkter på hvordan minimere risiko for tilbakefall:
 • Oppretthold regelmessige måltider
 • Unngå slanking, dietter og nettsider som fronter stort fokus på mat, kropp og trening
 • Vær oppmerksom mot unyttig kroppssjekking eller unnvikenhet ift kroppen (unngå å forholde seg til kroppen)
 • Vær kritisk til innholdet du følger på sosiale medier
 • Oppretthold interesse for andre områder i livet
 Uavhengig av hva man kan oppleve av triggere, er det aldri lurt å gå alene med dette. Det å ha en bevissthet rundt dette, kan gjøre det lettere å oppdage når varsellampene bør gå på. Lag en plan på hvem man kontakter i slike tilfeller, slik at det blir lav terskel for å forebygge et større tilbakefall. Chatten vår har gode åpningstider, og kan være et fint sted å prate med noen om dette. Håper dette kan være til hjelp og at det kan senke terskelen for å oppsøke mer hjelp og støtte om det er behov for det. Med vennlig hilsen rådgiver i ROS
ROS

NESTE AKTIVITETER

19. august 2024
Bergen
Gruppetilbud for personer med overspisingsproblematikk
20. august 2024
Digitalt
Digitalt Kurs: Selvmedfølelse (Fullbooket)
27. august 2024
Trondheim
Temakveld: Spiseforstyrrelser og kroppsbilde
1. september 2024
Digitalt
Lukket pårørendegruppe (digitalt) DATO KOMMER

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.