Spørsmål & svar

Jeg sliter med overspising og nattspising
Spørsmål: 18.mars 2023

Jente/kvinne, 

25 år
Hei. Jeg sliter en del med overspising. Opplever at det ofte er verre de dagene jeg skal ha fri. Dette synst jeg er dumt, da de dagene som skal være til å hente inn ny energi, blir tunge pga tanker rundt mat. Føler at jeg må ha struktur på dagen selv om jeg har fri, visst ikke overspiser jeg.. Har også en tendens til å våkne mellom kl.03-05. Noen ganger legger jeg meg igjen, men en del ganger så spiser jeg da.. har du noen råd for å forebygge dette? Ønsker jo både å kunne sove godt om natten, og å slappe av på en fridag.

ROS svarer

Hei,   Og takk for at du tar kontakt, og oppsøker mer råd rundt det du kjenner er utfordrende. Jeg forstår at det kan være både slitsomt å ha det slik, i tillegg til å ikke kunne bruker fridager til å hente seg inn igjen og ikke minst ha god kvalitet på søvnen. Dette kan fort bli et vanskelig mønster å bryte ut av på egenhånd. Det er ofte sammensatt og individuelle forskjeller fra person til person, men jeg vil likevel ta for meg noen konkrete områder som kan belyse hvordan man kan havne i slike mønstre. Og da er det kanskje lettere å forstå rådene jeg kommer med til slutt.   Først ønsker jeg å vise til et tidligere svar som tar opp mer generelt dette med overspising. Den tar opp litt generelt om overspising ved noen utdypende artikler, generelt hva som kan være årsak og noen konkrete råd. Jeg sliter med overspising, hvordan kan jeg stoppe med det? Videre ønsker jeg å utdype dette med hvordan regler rundt mat kan påvirke oss: Ofte ser vi at de som strever med overspising, også har tilegnet seg en del strenge regler for hvilken mat de ikke tillater seg. Bare dette i seg selv, kan virke triggende for å overspise på den maten man gjerne har på «nei-listen». Hvis man i tillegg spiser for lite gjennom dagen, bygger man også opp en fysisk sult, som man før eller siden ikke klarer å motstå. Og ettersom sult og strenge regler er triggende i seg selv, er det nesten uunngåelig å ende opp med å overspise nettopp på den forbudte maten. Og ved å bryte egne regler, opplever mange en følelse av mislykkethet og skam som kan gå utover egen selvfølelse og livskvalitet. Og disse vonde følelsene kan igjen bli opphav til ny overspising for å døyve det som kjenner vondt.   Dette er et eksempel på hvordan strenge regler for mat, kan utløse overspising og et «alt eller ingenting»- forhold til mat. Hvor hyppig og stort omfang det er snakk om, er ofte veldig individuelt.   Mat som en måte å regulere følelser på: Og da er vi litt over på det som nevnes om at maten kan være en måte å regulere følelser på. I enkelte tilfeller kan eksempelet over være inngangen. Men for andre, kan det starte ved at overspisingen får en funksjon for å regulere følelser man ikke vet hvordan man skal håndtere. Noen beskriver overspisingen som en pause fra uro, stress og kan dempe vanskelige følelser. Dette varer ofte bare i en liten stund, før man igjen sitter med vanskelige følelser igjen. Her kan det være nyttig å spørre seg selv hvordan man har det med seg selv og hvordan livssituasjonen er for tiden. Har man behov man ikke får møtt? Følelser forsøker å signalisere behov man har. Men dersom man døyver følelser med maten, kan man gå glipp av viktig informasjon om hva man egentlig har behov for. Da vil det være nyttig å utforske andre måter å regulere følelser på, slik at man på sikt kan erstatte denne funksjonen med noe som oppleves som mer konstruktivt.   Så hvordan dempe overspisingen i din situasjon?
  • Jobb med måltidsrytmen gjennom dagen, både i hverdag, helg og fridager. Ved å utfordre seg selv til å spise nok og jevnt gjennom dagen, vil man kunne forebygge denne fysiologiske sulten. 4 hovedmåltider, 1-2 mellommåltider og ikke la det gå mer enn 3-4 timer mellom måltidene.
  • Jobbe seg bort fra regler rundt mat, alt eller ingenting-tankegang og mer mot et fleksibelt kosthold hvor man har mer fokus på hva man med fordel kan ha mer av i kostholdet. Dette kan også redusere skam og frykt rundt mat. Ingen mat er farlig.
  • Rutiner vil kunne bidra til å gi mindre spillerom for tankekjør rundt mat. Og ved at man spiser tilstrekkelig med mat gjennom dagen, vil mest sannsynlig sulten som kan melde seg på natten også kunne reduseres.
  • Kjenn etter før behovet for overspising melder seg. Forsøk å gjenkjenn hvilke følelser som melder seg, og hva behovet som ligger bak kan være. Hva trenger jeg egentlig?
  Kanskje du kjenner deg igjen i noe av dette. Dersom du kjenner at regler rundt mat tar stor plass, vil det å jobbe seg bort fra dette, være viktig. Dersom du kjenner deg mer igjen i at maten har fått en funksjon for å regulere følelser, vil det være nyttig å bli bedre kjent med egne følelser, komme mer i kontakt med egne behov og etter hvert finne nye mestringsstrategier for å regulere følelser.   Kjenner du at det er vanskelig å utforske dette på egenhånd, vil jeg oppmuntre deg til å snakke om dette med noen du er fortrolig med. Man skal ikke behøve å gå alene med dette. Vi tilbyr også gratis rådgivning på chat, telefon og individuelle samtaler.   Håper dette kan være til hjelp.   Med vennlig hilsen rådgiver i ROS  
ROS

NESTE AKTIVITETER

30. mai 2023
Stavanger
Temakveld: Overgrep og smerteuttrykk
2. juni 2023
Bergen
Jubileumsseminar
5. juni 2023
Oslo
Pårørendegruppe
6. juni 2023
Stavanger
Åpen pårørendesamling

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.