Spørsmål & svar

Spørsmål: 26.august 2023

Gutt/mann, 

44 år

Vi har en datter som siden november 2022 diagnostisert med alvorlig anorexia nervøsa med innleggelse innen pediatri og ungdom psykiatri avdeling flere uker. Det var ikke behov for sonde. Hun spiser men er veldig opp og med humør og anoreksi tanker og har rituals og har mye kontroll med sine aktiviteter. Hun er redd med menstruasjon som fikk 2 ganger etter 1 år pause. Hun føler ofte utestengt fra ''venniner''. Vi bor i Kongsvinger og følges alle opp fra BUP mtp FBT men vi tror at om psykologisk del av sykdomen får vi ikke god hjelp. Hun starter akkuratt på ungdomskole 8. trinn. Mora til Katerina er fortsatt 100% med pleiepenger for å støtte Katerina med mat og osv. Vi hørte om kognitiv behandling og vi lurer hvis det er mulig med ukentlig oppfølging hos spesialist med kompetanse til kognitiv behandling for spiseforstyrrelser. Med hilsen

ROS svarer

Hei, takk for at du tar kontakt.

 

Så leit å høre om det din datter står i. Jeg kan tenke meg at det har vært og er krevende for dere alle som familie. Så bra dere har komt i gang med behandling. Det er leit å høre at dere ikke opplever at hun får god hjelp til det psykologiske. Det er flere som kan oppleve at det i starten av behandling er mye fokus på vekt og mat, og lite fokus på andre ting. Å behandle undervekten er veldig viktig forutsetning for tilfriskning og videre behandling, men det er så klart viktig at dere føler at det blir et helhetlig fokus og ivaretakelse av hennes behov. Har dere snakket med behandlere om dette? At dere opplever for lite fokus og hjelp til det psykologiske aspektet.

 

Jeg er litt usikker på hva du spør om her, men ønsker å bare informere om at vi, ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelse, ikke er behandling. Dette er et lavterskeltilbud, hvor vi kan tilby støtte, veiledning og rådgivning. Kognitiv atferdsterapi brukes i ulik type behandling, og hvor dette kan tilbys må dere nok forhøre dere med BUP eller evt. fastlegen om. Fastlegen skal også kunne hjelpe dere til å undersøke om der er andre tilbud i nærheten av dere som kan være aktuelt videre, dersom hjelpen dere får gjennom BUP ikke er tilstrekkelig. Så vidt meg bekjent er FBT en behandling som følger en stegvis prosess, der siste steget skal fokusere mer på samtale. Her kan du lese mer om behandlingsløpet og behandlingssteder i Norge. 

 

Jeg ønsker også å informere om at ROS tilbyr støtte og rådgivning til pårørende.

 

Håper svaret her kan være til hjelp for dere.

 

Mvh rådgiver i ROS

ROS

NESTE AKTIVITETER

26. september 2023
Trondheim
Temakveld: Selvet og spiseforstyrrelser
27. september 2023
Trondheim
Pårørendeseminar: «Det friske i det syke»
2. oktober 2023
Oslo
Åpen pårørendegruppe
3. oktober 2023
Bergen
Yogagruppe

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.