Spørsmål & svar

Er det noe jeg kan gjøre for å slutte å spise for mye, at jeg klarer å stoppe?
Dato: 24.april 2023

Jente/kvinne, 

35 år

Hei. Jeg klarer ikke å slutte å spise. Ofte føler jeg ingen metthetsfølelse. Jeg spiser til det er tomt og ofte spiser jeg mye chips og snop. Jeg synes jeg er ganske tykk så når jeg har hatt noen dager med å spise, kan jeg dagen eller to dager etter spise veldig lite fordi jeg vil ikke bli tykkere og jeg får alltid dårlig samvittighet når jeg har overspist. Er det noe jeg kan gjøre for å slutte å spise for mye, at jeg klarer å stoppe?

ROS svarer

Hei, og takk for at du skriver til oss.

 

Det er mange som tar kontakt med oss og lurer på nettopp dette, og jeg håper at jeg kan gi deg et svar som kan være til hjelp. Jeg ønsker først å si litt om overspising da dette kan oppleves så ulikt. Legger ved en link som beskriver overspisingsproblematikk/-lidelse, hvor de beskriver ulike kjennetegn ved overspisingsepisoder, og der finner du også andre artikler som tar for seg denne tematikken. Som de beskriver i denne teksten er felles for de fleste som plages med overspising at man spiser for å regulere følelser. Dette kan være alle typer følelser, men overspisingen for mange skjer oftest når man er alene og kjenner på følelser som er vanskelige. Mange som har et anstrengt forhold til mat, kropp og vekt kan også oppleve det vi kaller subjektiv overspising. Det vil si at en har en opplevelse av å ha spist for mye, uten at det nødvendigvis var det. Dette kan oppleves like vanskelig som objektiv overspising. Hvorvidt noe er problematisk avhenger aller mest av hvordan dette plager deg, hvor stor plass tanker omkring mat, kropp og vekt tar, og hvordan du har det.

 

Du lurer på hvordan du kan stoppe med overspising:

Det vil ofte være nyttig å utforske hva som gjør at du overspiser. For mange kan det å prøve å slanke seg, og spise for lite gjennom dagen skape et fysisk og psykisk behov for å overspise. Det å spise regelmessig og nok mat er ofte en god ting å starte med, og hjelper mange til å overspise mindre. Strenge regler om hva en kan og ikke kan spise er også noe som påvirker mange som sliter med overspising. Så det å jobbe med å bli mer fleksibel vil også være til hjelp. Som jeg tidligere nevnte, kan overspising være en måte å regulere følelser på, så det kan også være fint å utforske om det er noen spesifikke følelser i forkant av overspisingen.

Legger ved noen punkter som oppsummerer dette:

  • Spise regelmessige måltider, og spise seg mett til måltider
  • Jobbe med aksept for alle matvarer. Ingen mat er farlig
  • Fokusere mest på hva en vil ha mer av, heller enn hva en vil unngå eller ha mindre av.
  • Er det noen spesielle følelser du legger merke til før overspisingen skjer?

Dersom du kjenner deg igjen i noe av dette, og ønsker mer hjelp, tilbyr vi gratis rådgivningssamtaler i ROS. Mer om det kan du lese her:

Individuelle samtaler

Ros tilbyr også kurs i Mindfull eating, og Mindfull Self Compassion som kan være nyttig:
Kurs og grupper

Vennlig hilsen rådgiver i ROS

ROS

NESTE AKTIVITETER

2. mai 2024
Bergen
Åpen pårørendegruppe
6. mai 2024
Oslo
Åpen pårørendegruppe
6. mai 2024
Bergen
Temakveld: Hva er overspising?
6. mai 2024
Digitalt
Digital pårørendegruppe

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.