Spørsmål & svar

Kan man bruke samtaler i ROS selv om man går til behandling?
Dato: 20.februar 2023

Jente/kvinne, 

31 år
Hei. Jeg er en jente på 31 år og har diagnosen uspesifisert spiseforstyrrelse. Går til behandling på dps grunnet andre diagnoser, men får ingen hjelp eller vi snakker lite om problemene med maten. Det virker for meg som dette er pga jeg har normalvektig bmi, det har blitt nevnt bmi flere ganger og den er «fin» . Tiltross for at jeg har et stort vekttap. Er det sånn at man må ha bmi som undervektig for å få hjelp for spiseforstyrrelse i helsevesenet? Og kan jeg bruke samtaler hos ros selvom jeg går på dps?

ROS svarer

Hei, og takk for at du skriver til oss. Det høres ut for meg som du ønsker mer hjelp med utfordringene rundt spiseforstyrrelsen, men kanskje opplever at det ikke blir viet nok tid til dette i din behandling. Det høres også ut som du har tatt dette opp, men kanskje opplever at det ikke blir sett på som alvorlig nok, ettersom BMI-en er innenfor normal. Men det betyr ikke at det ikke er behov for behandling for spiseforstyrrelsen. Dersom man har en spiseforstyrrelse, i tillegg til andre diagnoser, vil ofte en behandler foreta en helhetlig vurdering om hva som vil være mest hensiktsmessig å behandle først. Det kan være nødvendig med en bearbeidelse, før man kan ta tak i en spiseproblematikk. Men om man ikke opplever at dette blir kommunisert, kan man oppleve at enkelte utfordringer blir oversett, og ikke blir tatt på alvor. Dersom det er usikkerhet rundt hvorfor noe blir behandlet, fremfor noe annet, kan det være fint å få en avklaring på dette i en samtale med din behandler. Du spør også om det er mulig å ha samtaler i ROS, samtidig som man er i behandling hos DPS. Det er mange som er i samtaler i ROS, samtidig som de er i en form for behandling et annet sted. Vi tilbyr ikke behandling, men fungerer mer som støtte, veiledning og hjelp til selvhjelp. Det kan i enkelte tilfeller være fint å ta dette opp med en behandler, hvorvidt det kan være til hjelp å ha samtaler med oss samtidig. Håper noe av dette kan være til hjelp for deg. For mer informasjon for vårt rådgivningstilbud, kan du lese mer her. Med vennlig hilsen rådgiver i ROS 
ROS

NESTE AKTIVITETER

19. august 2024
Bergen
Gruppetilbud for personer med overspisingsproblematikk
20. august 2024
Digitalt
Digitalt Kurs: Selvmedfølelse (Fullbooket)
27. august 2024
Trondheim
Temakveld: Spiseforstyrrelser og kroppsbilde
1. september 2024
Digitalt
Lukket pårørendegruppe (digitalt) DATO KOMMER

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.