Spørsmål & svar

Jeg er akkurat ferdig med terapiløpet mitt. Jeg prøver å spise intuitivt, men sliter med at vekten går opp.
Dato: 9.mars 2023

Jente/kvinne, 

27 år
Hei! Jeg er akkurat ferdig med terapiløpet mitt og er på egen hånd for en periode. Jeg har nå kommet til et punkt hvor jeg prøver å spise intuitivt og klarer det 80% av tiden. Men jeg sliter ekstremt mye med at vekten går opp. Jeg er i øvre skiktet av normalvektig. Har dere noen tips?

ROS svarer

Hei, Og takk for at du tar kontakt. Det kan for mange være utfordrende med denne overgangen, når man er ferdig i et behandlingsforløp og skal klare seg på egenhånd for en periode. Det å ta vare på fremgangen man alt har hatt, i tillegg til å kjenne på bekymring og mye tanker rundt egen vekt, kan være en reell utfordring for mange. Og nå spør du om råd til hvordan håndtere denne situasjonen. Det å oppsøke mer støtte i en slik periode er veldig viktig. På en side, skal man teste ut det man har lært og forsøke å se hvordan man klarer seg med mindre oppfølging. Men på en annen side, er det også viktig å ha noen å støtte seg på i en slik overgang. Så målet fremover, vil nok være å klare å ta vare på egen tilfriskning, i tillegg til å stå i utfordringene og tankene rundt egen vekt. For noen, kan mer støtte, innebære å prate med en man er fortrolig med, når man merker at det blir vanskelig. Vi i ROS tilbyr samtaler, også for de som har gjennomgått en behandling, men som kunne trengt mer råd og veiledning i tiden etter. Vi har blant annet et selvhjelpsprogram, som har elementer av hvordan håndtere "slanketanker" og utfordringer rundt kroppsbildet. Litt mer generelle tips til å ta vare på tilfriskning, vil være å ha et bevisst forhold til hva som kan være triggende:
 • Lag en liste på hva som kan oppleves triggende, og forsøk aktivt unngå det man ser er mulig å unngå.
 • Oppretthold rutiner i hverdag og helg (ferier og fridager)
 • Vær oppmerksom på unyttig kroppssjekking, eller unnvikenhet av kropp
 • Vær kritisk til innholdet du følger på sosiale medier
 • Oppretthold interesse for andre områder i livet
I en tilfriskning, vil det ofte veksle mellom frem- og tilbakesteg. Så det å være bevisst begrepene, kan være nyttig. Her vil jeg linke til en episoder av uforstyrra som tar for seg spørsmålet:Uforstyrra spør - tilbakefall eller tilbakesteg? Og en artikkel i ROS info, som tar for seg samme tema: To steg frem, ett tilbakel Hva som kan gjøre oss mennesker sårbare for å utvikle en spiseforstyrrelse i utgangspunktet, vil også være lurt å være obs på når det gjelder forebygging av tilbakefall. Omstendigheter som kan øke risiko for tilbakefall: 
 • Store endringer i livet, vanskelige perioder, endring i rutiner (høytider, ferier)
 • Vektoppgang, vektnedgang
 • Skader, sykdom
 • Tapsopplevelse (tap av nære relasjoner, jobb, arena for mestring og tilhørighet)
 • Graviditet, barseltid
 • Lavt stemningsleie, eller utvikling av depresjon
 • Livskriser (eksempelvis samlivsbrudd)
 Disse faktorene kan være mer ut av vår kontroll, og dermed ikke alltid lett å unngå. Men ved å være obs på dette, kan man oppsøke mer støtte og råd, dersom man opplever noe av eksemplene over. For oppfølgingssamtaler hos oss, kan du lese mer her. For mer akutt behov for en prat, kan man ta kontakt på telefon eller chat, som er tilgjengelig med gode åpningstider og gode rådgivere å støtte seg på. Håper dette kan være til hjelp i tiden fremover. Med vennlig hilsen rådgiver i ROS 
ROS

NESTE AKTIVITETER

1. juli 2024
Trondheim
Ungdomsuke
19. august 2024
Bergen
Gruppetilbud for personer med overspisingsproblematikk
20. august 2024
Digitalt
Digitalt Kurs: Selvmedfølelse (Fullbooket)
2. september 2024
Digitalt
Kurs: Mindful Eating

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.