Spørsmål & svar

Hvordan prate med ungdom om overspising?
Spørsmål: 27.februar 2023

Jente/kvinne, 

48 år
Hvordan bør man som foreldre snakke om overspising med ungdom i slutten av tenårene?

ROS svarer

Hei, og takk for at du tar kontakt.   Det å prate om overspising med sine egne barn, tror jeg mange foreldre kan synes er utfordrende. Hva kan man si og hva skal man helst unngå? Man vil jo som foreldre være en barna kan snakke med, og som kan være til hjelp, dersom de skulle streve med forholdet sitt til mat.   Det sies ikke noe her, om hvorvidt det er snakk om overspising som en del av en spiseforstyrrelse som det er åpenhet rundt, eller om det er mistanke om overspising. Jeg vil likevel forsøke å svare litt generelt på hvordan forholde seg som foreldre til barn som kan ha et vanskelig forhold til mat, og da spesielt med overspising som uttrykk.   Forsøke å forstå hva som kan ligge bak: Dersom noen har fått et overspisingsmønster, kan det tyde på at maten har fått en funksjon. For noen, handler overspisingen om å døyve vanskelige følelser. Hvordan dette kommer til uttrykk, kan variere fra omfang og hyppighet. Men hos de fleste oppleves det først som en lettelse for et følelsestrykk, til så å oppleve andre vonde følelser som blant annet skam og dårlig samvittighet i etterkant. Ved å forstå at slike mønstre kan komme til uttrykk i en spiseproblematikk, som en måte å regulere følelser på, kan det være lettere å møte egne barn med forståelse. Det er ikke sikkert at de selv er bevisst hvilke mekanismer som er i sving heller. Her kan du lese mer utdypende om hva som kan ligge bak for de fleste.   Et råd vi gir alle foreldre, uavhengig av hvordan en spiseproblematikk kan komme til uttrykk, er å ikke kommentere deres mat, kropp og vekt. Ettersom dette kun er et uttrykk for noe mer sårt og vanskelig, kan det oppleves vondt å få bemerkninger på uttrykket. Vær heller nysgjerrig på hvordan barnet har det. Dersom dere ikke har pratet om dette sammen, men ønsker å åpne opp for dialog, ønsker jeg å gi noen konkrete råd:
  • Ta samtalen når man er i rolig sinnsstemning
  • Sett av god tid for en slik prat, utenom matsituasjoner
  • Vær tydelig på hvorfor dere er bekymret
  • Legg vekt på det dere har observert og hvordan vedkommende har det. Ofte er det flere ting, enn endringer i matvaner, kropp og vekt. Har humøret endret seg, har det sosiale endret seg? Legg vekt på disse tingene fremfor å kommentere vekt og mat. F.eks.: «jeg har lagt merke til at du ikke ler så mye lengre, og at du er mye for deg selv. Dette bekymrer meg, og jeg lurer på hvordan du har det for tiden? fremfor «Vi ser at du spiser store mengder mat alene på rommet ditt, og vi mistenker at du overspiser».
  • Vær ydmyk, åpen og undrende. Om vedkommende er i en startfase eller i en fase hvor man opplever mye skam ved atferden sin, vil man være lite mottakelig for ytre kommentarer og bekymringer. Det kan være lurt å starte med setninger som «mulig jeg tar feil, men …», eller «jeg vet jo ikke akkurat hvordan du har det, men det er noe som gjør meg bekymret …».
  • Vær forberedt på avvisning. Dette er for de fleste veldig skamfullt og kan i enkelte tilfeller være vanskelig å se selv. Vis likevel at dere er der, når hen skulle være mer klar for det.
  • Dersom dere har kommet i dialog, vil det være fint å oppmuntre til å oppsøke mer hjelp. Man skal ikke måtte ha det på denne måten, og det finnes god hjelp med overspisingsproblematikk.
  Dersom dere skulle være i en situasjon hvor overspising er en del av en spiseforstyrrelse (eksempelvis bulimi) som alle er kjent med i familien, og dere har mer konkrete spørsmål til hvordan håndtere enkeltsituasjoner, vil jeg råde dere til å ta kontakt enten på vår chat eller telefon. Da kan vi bedre kunne gi mer konkrete råd. Det er dere selvsagt uansett velkommen til å gjøre.   Håper noe av dette kan hjelpe dere videre med deres barn.   Med vennlig hilsen rådgiver i ROS
ROS
ROS

NESTE AKTIVITETER

30. mai 2023
Stavanger
Temakveld: Overgrep og smerteuttrykk
2. juni 2023
Bergen
Jubileumsseminar
5. juni 2023
Oslo
Pårørendegruppe
6. juni 2023
Stavanger
Åpen pårørendesamling

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.