Spørsmål & svar

Hvordan kan jeg unngå å spytte ut maten?
Dato: 27.februar 2023

Jente/kvinne, 

43 år

Hvordan kan jeg unngå å spytte ut maten?

ROS svarer

Hei, takk for at du skriver til oss. Så fint at du oppsøker råd når du opplever slike utfordringer.

 

For mange som har en form for spiseproblematikk kan kroppen og maten bli en måte å håndtere vanskelige følelser eller andre utfordrende ting i livet. Dette kan uttrykke seg på ulike måter, det kan f.eks. være svært restriktiv spising, og det kan være overspising med eller uten kompenserende atferd. Jeg tror at det å spytte ut maten kan handle om ulike ting, og at det kan være forskjellig for hver og en. For noen kan det kanskje handle om en ambivalens – et ønske om å spise, men samtidig en trang til å spytte ut da en ikke klarer å tillate seg den maten. Eller det kan handle om at en i utgangspunktet prøver å spise restriktivt, og at det å spise kan kjennes som en impuls som en angrer seg på, og spytter derfor ut.

 

Det vil være nyttig og viktig å undersøke nærmere de mønstrene en har, og bakenforliggende årsaker. Ved å forstå mekanismene i atferden sin, vil det være lettere å også forstå hva man trenger å jobbe med for å videre kunne unngå det. Kanskje du kan reflektere litt rundt disse spørsmålene:

  • Er det noen spesielle typer mat jeg alltid spytter ut?
  • Er det noen typer mat som kjennes feil å spise?
  • Tenker jeg mye på vekt og er jeg bekymret for å gå opp i vekt?
  • Er det planlagt at jeg spytter ut, eller skjer det som en impuls?
  • Har jeg noen regler som styrer denne adferden?
  • Hvor ofte skjer dette, og hvor mye preger det meg og hverdagen?

 

Det å utforske egen atferd og hva som ligger bakenfor er ikke så lett å gjøre på egenhånd, og det er derfor viktig å snakke med andre om det. Det vil ofte være nødvendig å søke hjelp for å håndtere belastende strategier/mønstre som har vedvart lenge. Jeg vil oppfordre deg til å starte med å snakke med noen som du er trygg på. Videre kan det være lurt å ta dette opp med fastlegen for å vurdere om det kan være nødvendig med mer hjelp. En samtale i ROS enten på chat, telefon eller i individuelle samtaler kan også være et fint sted å undersøke dette mer.

 

Jeg legger også ved link til et selvhjelpsverktøy om hvordan stå i mot "trang" til å handle på strategier.
SOAL (tilstedeværelse i vanskelige øyeblikk). 

 

Vennlig hilsen rådgiver i ROS

ROS

NESTE AKTIVITETER

3. juni 2024
Oslo
Åpen pårørendegruppe
6. juni 2024
Bergen
Åpen pårørendegruppe
7. juni 2024
Bergen
Pårørendeseminar
12. juni 2024
Trondheim
Åpen pårørendegruppe

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.