Spørsmål & svar

Jeg sliter med overspising, hvordan kan man stoppe med det?
Dato: 20.februar 2023

Jente/kvinne, 

15 år

Jeg sliter med overspising, hvordan kan man stoppe med det? Det er spesielt usunne ting jeg overspiser. Som sjokolade, godteri, kaker, is, pizza og sånt.

ROS svarer

Hei, og takk for at du skriver til oss.

 

Det er mange som tar kontakt med oss og lurer på nettopp dette, og jeg håper at jeg kan gi deg et svar som kan være til hjelp. Jeg ønsker først å si litt om overspising da dette kan oppleves så ulikt. Legger ved en link som beskriver overspisingsproblematikk/-lidelse, hvor de beskriver ulike kjennetegn ved overspisingsepisoder, og der finner du også andre artikler som tar for seg denne tematikken. Som de beskriver i denne teksten er felles for de fleste som plages med overspising at man spiser for å regulere følelser. Dette kan være alle typer følelser, men overspisingen for mange skjer oftest når man er alene og kjenner på følelser som er vanskelige. Mange som har et anstrengt forhold til mat, kropp og vekt kan også oppleve det vi kaller subjektiv overspising. Det vil si at en har en opplevelse av å ha spist for mye, uten at det nødvendigvis var det. Dette kan oppleves like vanskelig som objektiv overspising. Hvorvidt noe er problematisk avhenger aller mest av hvordan dette plager deg, hvor stor plass tanker omkring mat, kropp og vekt tar, og hvordan du har det.

 

Du lurer på hvordan du kan stoppe med overspising. Først tenker jeg det kan være viktig å snakke med noen om dette. Ofte kan problemene våre oppleves mye større og uoversiktlige når vi går med de alene. Det kan være lurt å snakke med noen du er trygg på, en venne eller noen i familien. Helsesykepleier kan også være et fint sted å ta dette opp, eller en rådgiver i ROS, f.eks. gjennom vår anonyme chat.

 

Det vil videre være nyttig å utforske hva som gjør at du overspiser. For mange kan det å prøve å slanke seg, og spise for lite gjennom dagen skape et fysisk og psykisk behov for å overspise. Det å spise regelmessig og nok mat er ofte en god ting å starte med, og hjelper mange til å overspise mindre. Strenge regler om hva en kan og ikke kan spise er også noe som påvirker mange som sliter med overspising. Så det å jobbe med å bli mer fleksibel vil også være til hjelp. Som jeg tidligere nevnte, kan overspising være en måte å regulere følelser på, så det kan også være fint å utforske om det er noen spesifikke følelser i forkant av overspisingen. Legger ved noen punkter som oppsummerer dette:

  • Spise regelmessige måltider, og spise seg mett til måltider.
  • Jobbe med aksept for alle matvarer. Ingen mat er farlig.
  • Fokusere mest på hva en vil ha mer av, heller enn hva en vil unngå eller ha mindre av.
  • Er det noen spesielle følelser du legger merke til før overspisingen skjer?

 

Vennlig hilsen rådgiver i ROS

ROS

NESTE AKTIVITETER

19. august 2024
Bergen
Gruppetilbud for personer med overspisingsproblematikk
20. august 2024
Digitalt
Digitalt Kurs: Selvmedfølelse (Fullbooket)
27. august 2024
Trondheim
Temakveld: Spiseforstyrrelser og kroppsbilde
1. september 2024
Digitalt
Lukket pårørendegruppe (digitalt) DATO KOMMER

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.