Spørsmål & svar

Hvordan få hjelp med diagnosen arfid?
Dato: 13.mars 2023

Jente/kvinne, 

41 år

Hvordan få hjelp med diagnosen arfid (gutt 11 år)

ROS svarer

Hei, takk for at du skriver til oss.

 

Jeg tar utgangspunkt i at du tenker på det som kalles avoidant restricitve food intake disorder (ARFID), eller selektiv spisevansker som vi gjerne kaller det. Dette er en diagnose vi i ROS ikke har så mye erfaring med, men jeg skal gjøre mitt beste for å gi deg noen svar her. Ved mistanke om selektive spisevansker hos barn skal det først gjøres en medisinsk vurdering hos barnets fastlege, noe dere sikkert allerede har gjort ettersom dere har en diagnose. Fastlegen skal henvise videre til spesialisthelsetjenesten, enten til legespesialist og/eller klinisk ernæringsfysiolog, eller til et tverrfaglig spiseteam på barnesykehus eller BUP. I spesialisthelsetjenesten vil de kunne gjøre en grundig kartlegging av barnets spiseutvikling, traumatiske hendelser som kan ha utløst tilstanden, eller om det er smerter og ubehag fra mage/tarm kanalen som kan opprettholde spisevanskene. Det bør også utredes for autismeforstyrrelser og psykososiale forhold. Kartlegging og behandling av emosjonelle og psykososiale vansker vil oftest gjøres ved en lokal barne- og ungdomspsykiatrisk enhet (BUP/BUPA). Legger ved noen linker med mer informasjon som jeg håper kan være nyttig for deg.

 

Med vennlig hilsen klinisk ernæringsfysiolog/rådgiver i ROS

ROS

NESTE AKTIVITETER

19. august 2024
Bergen
Gruppetilbud for personer med overspisingsproblematikk
20. august 2024
Digitalt
Digitalt Kurs: Selvmedfølelse (Fullbooket)
27. august 2024
Trondheim
Temakveld: Spiseforstyrrelser og kroppsbilde
1. september 2024
Digitalt
Lukket pårørendegruppe (digitalt) DATO KOMMER

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.