Spørsmål & svar

Angst for å vise kropp - Hvordan bli komfortabel i kroppen sin?
Dato: 30.mai 2023

Jente/kvinne, 

28 år
Hei! Jeg ønsker å få eit normalt forhold til kropp og mat. Går til psykolog for å bearbeide vanskelige følelser og de vedlikeholdende årsakene til at jeg overspiser. En ting jeg lurer på om dere kan en del om, er angst for å vise kropp? Har opplevd overgrep, og lurer på om det kan være årsaken til at jeg blir engstelig av å skulle vise kropp. Føler også at det er lettere å ha eit normalt forhold til mat, om jeg går i løse kler. Må det være slik? Hvordan bli komfortabel i kroppen sin?

ROS svarer

Hei, takk for at du tar kontakt og for at du tar opp et slikt viktig tema. Så bra at du har oppsøkt hjelp for dette. Det å jobbe med bakenforliggende ting er ofte et viktig steg for å få det bedre med seg selv og sitt forhold til mat og kropp. Du tar opp et viktig tema her - hvordan bli komfortabel i egen kropp. Vi møter mange som kjenner på vanskelige følelser knyttet til det å være i, og vise egen kropp. Jeg skal gjøre mitt beste for å si noe rundt det du lurer på, men det vil nok være svært individuelt hvordan dette oppleves og hva som hjelper for den enkelte. Du lurer på om overgrepet kan være årsaken til at du blir engstelig av å skulle vise kropp. Først av alt, så vondt å lese om at du har opplevd dette. Jeg kan ikke forestille meg hvordan det er å oppleve noe slikt, og alt det medfølger i etterkant. Jeg håper du får/har fått den hjelpen du fortjener. Kjenner du at du får dette? Reaksjoner etter et overgrep kan være utallig, og for mange kan en spiseproblematikk/-forstyrrelse bli en måte å håndtere det vanskelige på i etterkant. Det er nok veldig forskjellig hvordan dette uttrykker seg på. Mange kan kjenne på mye skam etter et overgrep, og synes at egen kropp er ekkel. For noen kan det å spise mye, være en strategi for å ikke ha den kroppen som ble forgrepet seg på. Overspising kan både bli en måte å håndtere de vanskelige følelsene på, men den kan også bli en strategi for å "beskytte" seg mot å oppleve overgrep igjen. Mange opplever ofte slike mekanismer som ubevisste, og ser gjerne først når man begynner å snakke om det og oppsøker hjelp at overspising kan bl.a. handle om avsky for egen kropp, eller frykt for å få oppmerksomhet for egen kropp. Det kan være vondt og krevende å skulle forsøke å sette ord på hvordan dette er for en, men ofte viktig og nødvendig for at det skal bli bedre. Du skriver at det å kle seg i løse klær gjør det lettere å ha et normalt forhold til mat. Og lurer på om det må være slik, og hvordan du kan bli komfortabel i egen kropp. For å forsøke å si noe rundt dette ønsker jeg å ta utgangspunkt i en boken og selvhjelpsprogrammet "Få bukt med overspising" av Christopher Fairburn. Å jobbe med kroppsbilde er et av flere elementer man jobber med i dette programmet. Veldig mange som overspiser, er opptatt av kroppsfigur og vekten sin, og denne opphengtheten er for mange med på å opprettholde overspisingen. For å takle en opphengthet i kropp og vekt så blir det viktig å dempe betydningen av vekt og kroppsfigur, i tillegg til å styrke betydning av andre livsområder. Når det kommer til å dempe betydning av figur og vekt, så må man kartlegge hvilken atferd man har rundt kropp som er med å opprettholde overopptattheten. Vanlige atferdsformer er kroppssjekking, å føle seg tykk, og kroppsunngåelse. Kroppssjekking kan være bruk av spegl, klype og ta på kroppen, gjentatt veiing, sammenligning med andre, mm. Dersom man kjenner seg igjen i noe av dette, og gjenkjenner at det påvirker en negativt kan det være lurt å gjøre noe med det. Hva bør man endre på og hva kan man slutte helt med? Å gå i klær som strammer og er ubehagelig, kan for mange gjøre en mer bevisst på egen kropp, og trigge følelse av å være tykk. Slik at det å kle seg i klær som ikke strammer kan være en måte å faktisk bli mer komfortabel, ved at bevissthet rundt kropp kan ta mindre plass. Samtidig får jeg et inntrykk av at det å gå å løse klær oppleves for deg som en form for kroppsunngåelse? Kroppsunngåelse kan være å unngå å se på egen kropp og være bevisst på den, og mange unngår også å la andre se kroppen deres. Bakgrunnen kan være sterk misnøye med egen kropp. Slik atferd kan være selvforsterkende, og det er derfor lurt å jobbe med. En måte å håndtere det på kan være gjennom gradvis eksponering. Det kan være lurt å jobbe med kroppsbilde sammen med noen, og finne ut sammen hva som er aktuelt å jobbe med og hvordan. Det kan være med en psykolog eller annen behandler. Vi i ROS tilbyr individuelle samtaler hvor man også kan få mer råd og veiledning rundt dette. Dersom du er interessert å det, anbefaler jeg å først diskutere med behandler hvorvidt det er hensiktsmessig å involvere flere "hjelpere" samtidig. Til slutt vil jeg legge ved en artikkel: Aksepter kroppen din. I slutten av artikkelen ligger det også en øvelse man kan gjøre dersom man har mange negative tanker omkring egen kropp. Håper svaret mitt her kan være til hjelp for deg. Takk igjen for ditt spørsmål. Med vennlig hilsen rådgiver i ROS.
ROS

NESTE AKTIVITETER

1. juli 2024
Trondheim
Ungdomsuke
19. august 2024
Bergen
Gruppetilbud for personer med overspisingsproblematikk
20. august 2024
Digitalt
Digitalt Kurs: Selvmedfølelse (Fullbooket)
2. september 2024
Digitalt
Kurs: Mindful Eating

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.