Spørsmål & svar

Hvor mange samtaler kan man få i ROS?
Spørsmål: 20.februar 2023

Jente/kvinne, 

21 år

Hvor mange samtaler per person tilbyr dere?

ROS svarer

 

Hei,

 

Og takk for at du tar kontakt. I utgangspunktet har vi ikke et fastsatt antall timer til de som kommer til oss. Behovet for samtaler vil varierer fra person til person. Noen har behov for samtaler i en kort periode, mens andre vil ha nytte av lengre perioder med rådgivning. Dette er noe som vil bli vurdert underveis i samråd med rådgiver, hva som er hensiktsmessig for den enkelte.

Samtaletilbudet vårt er ikke behandling, men fungerer som veiledning, støtte og hjelp til selvhjelp. Tilbudet er tilgjengelig for alle, enten om du akkurat har begynt å kjenne at forholdet til mat og kropp har blitt vanskelig, om du har en spiseforstyrrelse, eller om du er står nær noen med en spiseforstyrrelse.

 

Innholdet i samtalen vil variere ut fra ditt behov. Likevel er det noen overordnede tema vi ofte kommer innom, som eksempelvis;

  • Å bli kjent med deg og dine utfordringer
  • Bevisstgjøring av egen situasjon
  • Hjelp til selvhjelpsøvelser
  • Fokus på egne ressurser og veien videre
  • Hvis aktuelt: Informasjon om behandlingsmuligheter
  • Varighet: samtalen har normalt en varighet på 30 – 45 minutter
    - Hyppighet: som hovedregel kan du få tilbud om samtale hver fjortende dag
    - Du får snakke med den samme rådgiver hver gang

 

Her kan du lese mer om hvordan individuelle samtaler foregår, og hvordan ta kontakt for å komme til samtaler hos oss.

 

Med vennlig hilsen rådgiver i ROS

ROS

NESTE AKTIVITETER

4. mars 2024
Oslo
Åpen pårørendegruppe
7. mars 2024
Bergen
Åpen pårørendegruppe
13. mars 2024
Trondheim
Åpen pårørendegruppe
4. april 2024
Bergen
Åpen pårørendegruppe

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.