Spørsmål & svar

Hva bør man unngå å snakke med en person med spiseforstyrrelser om?
Dato: 18.april 2023

Jente/kvinne, 

30 år

Hva bør man unngå å snakke med en person med spiseforstyrrelser om?

ROS svarer

Hei,

Og takk for at du skriver til oss og tar opp et så viktig spørsmål. Her tror jeg det vil være individuelle forskjeller for hva som er greit å prate om for den enkelte. Derfor ønsker jeg heller å komme med noen generelle tema som man helst bør styre unna, både når det kommer til personer med spiseforstyrrelser, men også personer som ikke nødvendigvis har et problematisk forhold til mat. Hvorfor vi anbefaler dette, kommer vi også nærmere inn på.

 

Vi snakker ofte om at det å kommentere kropp og mat ofte kan bli vanskelig for en som strever med nettopp dette.

 

Hvorfor ikke kommentere kropp?

Man vet aldri hvordan en person har det, basert på det ytre og deres kropp. Dersom man eksempelvis vet om at en person har vært til behandling, og nå har kommet opp i en vekt som er innenfor normalvekt, kan personen likevel streve med tanker og følelser rundt egen kropp. Og dersom noen kommenterer kroppen deres i en tilfriskning, kan dette være triggende og vondt for en som jobber hardt med å akseptere kroppen som den er. Uavhengig av om det er velment, kan det bli tatt opp i verste mening. Derfor bør man helst styre helt unna.

 

For andre som gjerne er i en tidlig fase i en spiseproblematikk og får høre at kroppen deres ser så bra ut, men som strever med et anstrengt forhold til mat, kan dette være som bensin på bålet. Kommentarer som gir oppmerksomhet til kroppen i en positiv retning, kan da forsterke behovet for å opprettholde en spiseforstyrrelse og kanskje forverre situasjonen.

 

For personer med en normalvekt eller overvekt, kan også kommentarer rundt kropp være veldig sårt. Mange kan streve med eget kroppsbilde, og kjenner ofte på mye skam knyttet egen kropp. Dersom en person med eksempelvis en overspisingslidelse, får positive kommentarer på kroppen, ved en vektnedgang, kan dette også trigge spiseforstyrrelsen og forverre tankene og følelsene. Det å få bekreftelse på kroppen når den blir slankere, kan for noen gi en opplevelse av at man ikke var god nok med den kroppen man hadde tidligere.

 

Uavhengig av om noen har en spiseforstyrrelse eller ikke, anbefaler vi å ikke kommentere hverandres kropper. Man vet aldri hvem som strever og man kan som oftest ikke se det på en person, om de har en spiseforstyrrelse. Og man ønsker heller ikke å si noe som kan utløse et vanskelig forhold til mat.

 

Unngå også å snakke ned egen kropp.

Dette har en tendens til å smitte over på andre, dersom man ikke er bevisst. Vi anbefaler blant annet foreldre å ikke snakke ned egen kropp foran egne barn og andre rundt. Dette fordi slike tanker lett kan spre seg til de rundt og gjøre dem mer bevisst på egen kropp, og da ofte i negativ retning. Dette vil vi også anbefale alle andre også. Hvordan snakker man i vennegjengen om egen kropp? Her kan man også være bevisst og helst føre var.

Her ønsker jeg å vise til et innlegg som forklarer dette, og en tilhørende videosnutt som illustrerer dette på en fin måte:

Skift tema

Skift tema videosnutt

 

Hvordan man bør unngå å snakke om mat

Det andre jeg ønsker å trekke frem her, er mat. Her ønsker jeg å løfte frem direkte kommentarer og indirekte kommentarer.

Direkte kommentarer:

For mange med et problematisk forhold til mat, kan ofte matsituasjoner være utfordrende, dersom det er stort fokus på hva som er på tallerkenen. Det er ofte ukomfortabelt dersom noen kommenterer type mat, mengde og hvor «flink» noen er.

Indirekte kommentarer:

Annet matprat som man helst bør unngå, er negativ matprat og diettfokus. Unngå å prate om mat som bra og dårlig mat, og knytt heller ikke skam til maten. Selv om man snakker for seg selv, kan dette virke negativt på de rundt.

 

Ingen mat er farlig og bør heller ikke bli omtalt på den måten. Det skaper ofte frykt og hysteri, og kan for noen være inngangen til et anstrengt og usikkert forhold til mat.

 

Så for å oppsummere, så ønsker vi i ROS at man ikke skal kommentere kropp eller mat på en negativ måte. For å være på den sikre siden, kan man helst unngå tema dersom man er i en nær relasjon til en som strever med forholdet til mat.
Det er så mye annet man kan prate om. Og jeg er sikker på at en person med et vanskelig forhold til mat, setter pris på å bli behandlet så normalt som mulig. Så her er alternativene for samtaleemner ellers ganske åpent!

 

Med vennlig hilsen rådgiver i ROS

ROS

NESTE AKTIVITETER

25. mai 2024
Trondheim
Dagsretreat med yoga, avspenning og musikkmeditasjon (utsatt til høsten 2024)
29. mai 2024
Trondheim
Pårørendeseminar
3. juni 2024
Oslo
Åpen pårørendegruppe
6. juni 2024
Bergen
Åpen pårørendegruppe

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.