Spørsmål & svar

Tidligere undervektig, nå høy BMI etter oppstart av medisiner
Dato: 8.januar 2024

Jente/kvinne, 

27 år

Hei. Jeg er overvektig med ganske høy BMI (ifølge nettet). Jeg har slitt veldig med mat i mange mange år og var veldig undervektig til jeg begynte å behandle kronisk sykdom med medisiner (noe jeg avto med vilje før), pluss begynte på andre medisiner for psykiske lidelser. Etter dette økte vekta betraktelig, selv med mindre mat enn før medisiner. Nå har den stabilisert seg på et alt for høyt tall. Jeg bare lurer på om dere anser dette som et problem, for det gjør ikke helsepersonell rundt meg..?

ROS svarer

Hei,

Takk for at du tar kontakt med oss, og deler hvordan du har det. Du beskriver en situasjon der du har gått fra å være veldig undervektig, til nå å være overvektig i følge BMI, og at dette har skjedd etter at du startet opp med medisiner. Dette høres ut som en stor endring for deg, og det skjønner jeg at kan være utfordrende å forholde seg til.

Du lurer på om det er et problem at du nå har høy BMI, på tross av at helsepersonell rundt deg ikke gjør det. Det høres for meg ut som at du har tatt dette opp som et problem, men ikke blitt tatt på alvor ?

Det er ikke lett å gi noe fasitsvar på dette, men du sier at du har slitt veldig med mat i mange år, samtidig som du hadde undervekt. Du sier ikke noe om hvordan maten var et problem for deg, men hvis jeg forstår deg riktig, så tolker jeg det slik at dette med mat fremdeles er vanskelig? Det er da lett å forstå at du blir usikker på hvordan du skal forholde deg i din situasjon.

Nå vet ikke jeg hvilke medisiner du tar, og vi er heller ikke medisinsk personell, så det blir vanskelig for meg å vurdere hvorvidt din vektøkning er å ansees som problematisk rent helsemessig.

Det er heller ikke alltid lett å si noe om årsaken til at du har gått opp i vekt, men det høres ut som om det er en sammenheng her. Noen medisiner kan påvirke metabolismen og gjøre at man legger på seg av den grunn, mens andre medisiner igjen virker mer inn på appetitten, og kan dermed gi vektøkning pga. økt matinntak.

I og med at jeg ikke kjenner til hvilken kronisk tilstand du blir behandlet for, så må jeg anta at helsepersonell har tatt en totalvurdering ut i fra hva som er best for deg medisinsk. Det vil også si at hvis behandling av din sykdom medfører vektøkning, så kan hende det er uunngåelig til en viss grad, uten at jeg kan si noe sikkert.

En annen viktig betraktning er at man ikke bør være så opphengt i denne bmi skalaen. Den gir oss bare et tall, og sier lite om en persons helsetilstand og form totalt sett. Du omtaler deg selv som overvektig, og sier at du tidligere har vært veldig undervektig. Man kan fint ha god helse med en høyere BMI enn det som går inn under «normal».

Du sier også at du avsto fra disse medisinene med vilje før- jeg blir litt nysgjerrig på hvorfor du avsto? Kan dette ha hatt noe med redsel for vektoppgang å gjøre?

Uansett årsaker, så er det likevel viktig at du blir hørt, og man må ta både fysisk og psykisk helse med i en helhetsvurdering. Hvis dette med vektøkning plager deg veldig, og er noe du er bekymret for rent helsemessig, kan det være lurt å ta dette opp igjen med din fastlege.

Om du har vanskelige tanker og følelser knyttet til mat og kropp, kan du også kontakte oss, for å få pratet med en av våre rådgivere på telefon, eller på anonym chat

Med vennlig hilsen rådgiver i ROS

ROS

NESTE AKTIVITETER

1. juli 2024
Trondheim
Ungdomsuke
19. august 2024
Bergen
Gruppetilbud for personer med overspisingsproblematikk
20. august 2024
Digitalt
Digitalt Kurs: Selvmedfølelse (Fullbooket)
1. september 2024
Digitalt
Lukket pårørendegruppe (digitalt) DATO KOMMER

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.