Spørsmål & svar

Dato: 10.mai 2024

Jente/kvinne, 

13 år

Hva er vanlige symptomer på en spiseforstyrrelser?

ROS svarer

Hei,

Så fint at du tar kontakt med oss her.

Vanlige symptomer på en spiseforstyrrelse vil variere. Spiseforstyrrelser kan komme til uttrykk på ulike måter, og vi deler gjerne de ulike spiseforstyrrelsene inn i fire kategorier: bulimi, overspisingslidelse, anoreksi og uspesifiserte spiseforstyrrelser. De ulike formene for spiseforstyrrelser, har ulike kriterier som må oppfylles for å få diagnosen. Når helsepersonell setter slike diagnoser så er dette ment som et verktøy slik at en kan få den behandlingen og hjelpen som passer best, men mange som får en slik diagnose vil ikke nødvendigvis kjenne seg igjen i alle punktene til diagnosen. Det er også normalt for mange å «vandre» mellom de ulike diagnosene. 

Mer generelt så kan en snakke om en spiseforstyrrelse eller spiseproblematikk når tanker og følelser knyttet til mat og kropp tar så stor plass at det kontrollere livet på en negativ måte. For mange kan overgangen mellom å være opptatt av mat, kropp og vekt til det å utvikle en spiseforstyrrelse være litt diffus og glidende. Om du ønsker så kan du lese mer om dette her. Jeg vil råde deg til å prate med noen dersom du kjenner at du har mye tanker knyttet til mat, kropp og vekt. Da kan det være fint å snakke med noen som en kjenner seg trygg på, kanskje gjerne en forelder, lærer eller helsesykepleier. Det er også mulig å ta kontakt med oss på vår rådgivningstelefon eller på vår anonyme chattetjeneste.

Håper dette svaret ga deg noen svar på det du lurte på, alt godt til deg!

Med vennlig hilsen Rådgiver i ROS.

ROS

NESTE AKTIVITETER

25. mai 2024
Trondheim
Dagsretreat med yoga, avspenning og musikkmeditasjon
29. mai 2024
Trondheim
Pårørendeseminar
3. juni 2024
Oslo
Åpen pårørendegruppe
6. juni 2024
Bergen
Åpen pårørendegruppe

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.