Spørsmål & svar

Jeg sliter med overspising, har gjort det veldig lenge. Hva kan jeg gjøre?
Dato: 24.mai 2024

Jente/kvinne, 

19 år

Jeg sliter veldig mye med overspising, har gjort det veldig lenge. Jeg spiser dessverre mye usunt og spiser mere mat selv etter jeg er mett. Det går veldig mye tanker rundt mat og kropp, og syntes det er vanskelig med en balanse. Jeg har lagt på meg opp igjennom årene og er nå overvektig. Jeg har flere ganger prøvd å kontrollere det jeg spiser, men detter alltid tilbake til overspising og mye usunt. Vet ikke hva jeg skal gjøre, trenger virkelig hjelp.

ROS svarer

Hei,
og takk for at du tar kontakt og så bra at du søker mer hjelp med dette. Det er slitsomt å oppleve at tanker rundt mat og kropp tar stor plass, og det å streve med å finne en balanse man kan trives med. De fleste som har utfordringer med dette, har behov for hjelp for å finne ut av egne mønstre for så å klare å bryte ut av dem. Det er fullt mulig å få et godt forhold til mat og kropp, med riktig hjelp. Jeg ønsker å si noe om overspising generelt, og noen råd rundt hvordan man kan jobbe med dette.

Ovespisingsproblematikk kan komme til uttrykk på ulike måter. Jeg ønsker å legge ved en link som beskriver overspisingsproblematikk/-lidelse, med tilhørende artikler som kan bidra til å forstå ulike mønstre man kan komme inn i.

Felles for de fleste som strever med overspising, er at man spiser for å regulere følelser. Dette kan være alle typer følelser, og skjer oftest når man er alene og kjenner på følelser som kan være vanskelig å forholde seg til. For noen kan det være vanskelige å vite hva man føler, da man mer kjenner på en uro eller stress i kroppen som man ønsker å dempe. Og her kan maten ha en regulerende effekt, hvor det kan gi en form for ro eller pause der og da. Det er ofte en kortvarig effekt, og kan føre til andre følelser som skyld og skam i tillegg. Det vil da være behov for å forstå egne følelser bedre, og finne andre måter å regulere dem på enn med maten.

Det vil videre være nyttig å utforske om det kan være andre grunner til at man overspiser. For mange kan det å prøve å slanke seg, og spise for lite gjennom dagen skape et fysisk og psykisk press om å overspise. Det å spise regelmessig og nok mat er ofte en god ting å starte med, og hjelper mange til å overspise mindre.

Strenge regler om hva en kan og ikke kan spise er også noe som påvirker mange som sliter med overspising. Så det å jobbe med å bli mer fleksibel vil også være til hjelp.
Legger ved noen punkter som oppsummerer dette:

  • Er det noen spesielle følelser du legger merke til før overspisingen skjer?
  • Spise regelmessige måltider, og spise seg mett til måltider.
  • Jobbe med aksept for alle matvarer. Ingen mat er farlig.
  • Fokusere mest på hva en vil ha mer av, heller enn hva en vil unngå eller ha mindre av.

De fleste har behov for ekstra støtte og hjelp for å jobbe med disse punktene. For noen kan samtaler hos ROS være til hjelp, mens for andre vil det være behov for å få mer hjelp eksempelvis hos en psykolog/behandling. Om du ønsker å snakke mer med en rådgiver i ROS, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss på vår anonyme chat. Der kan man snakke mer om det du måtte ha behov for, og finne mer ut av hva som vil kunne være til hjelp.

Med vennlig hilsen rådgiver i ROS

ROS

NESTE AKTIVITETER

1. juli 2024
Trondheim
Ungdomsuke
19. august 2024
Bergen
Gruppetilbud for personer med overspisingsproblematikk
20. august 2024
Digitalt
Digitalt Kurs: Selvmedfølelse (Fullbooket)
2. september 2024
Digitalt
Kurs: Mindful Eating

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.