Spørsmål & svar

Datteren min begynner å kontrollere maten igjen i behandling. Hvordan kan jeg hjelpe henne?
Dato: 10.mai 2024

Jente/kvinne, 

51 år

Hei, Jeg har en 13 år gamle datter som sliter med spiseforstyrrelser. Det begynt slutten av 2023 da gikk hun kraftig ned i vekt og vær veldig tynn. Vi gikk til legen og barnepsykolog og det hjalp litt men hun har blitt flinkere til å spise litt mer og har gått opp 4 til 5 kg. Nå er vi med BUPP og de vil at vi tvinger henne til å spise så hun går opp til somatisk vekt før de begynner med terapi. Det fungerer ikke med henne og hun er sinne, rasende og vil ikke fortsette fordi hun føler at hun er ikke hørt. Hun slutter må med binge eating og er redd for å gå opp i velt og bli overvektig så hun begynner nå å kontrollere igjen spisingen. Hvordan kan jeg hjelpe henne?

ROS svarer

Hei,

Og takk for at du tar kontakt og skriver til oss. Det høres ut som en ekstra krevende situasjon dere står i akkurat nå, med det du beskriver. Så bra du søker mer hjelp når du kjenner behov for det.

Det høres ut som at både lege og barnepsykolog har vært til stor hjelp i startfasen, og bidratt til vektøkning. Det er fint å høre at dere fortsetter med behandling, og da er BUP ofte et alternativ mange får gjennom lege i det offentlige. I en slik fase hvor det blir vurdert at videre vektøkning er nødvendig, før samtaleterapi, kan akkurat denne fasen være ekstra vanskelig for den som er syk.

Det at det gjerne kreves enda mer vektøkning, vil ofte fremkalle ulike reaksjoner. Det å anerkjenne at en spiseforstyrrelse er en mestringsstrategi, som gjerne har gitt den berørte en følelse av kontroll, mestring og kanskje trygghet, vil ofte fremkalle følelsesmessige reaksjoner, når man skal jobbe med å gi slipp på denne. En stor frykt for de som strever med spiseforstyrrelser, er jo nettopp vektøkning. Mange reagerer ofte da med mye sinne og motstand for videre behandling. Dette er ofte en svært krevende situasjon for den syke, som kan kjenne på mange ulike følelser på en gang, og gjerne motstridende. Og det kan være vanskelig å forholde seg til alle disse følelsene. Og mange kan kjenne ekstra behov for å ville ta tilbake kontrollen, slik du gjerne forteller at hun ønsker nå.

Motivasjonen kan ofte svinge veldig. De føler seg ofte veldig delt mellom å ville bli frisk, og samtidig stor frykt for hva det vil si å gi slipp på kontrollen. Mange har også dårlig samvittighet for de som står rundt, som kan være vond å kjenne på. Men det å klare å sortere alt dette selv, er ikke lett. Og det er heller ikke så lett å se at det kan være en mestringsstrategi, eller ha språk for at det kan handle om slikt.

Hvordan kan man hjelpe?

Det å forstå seg selv, og denne ambivalensen er ofte til stor hjelp for den berørte. Det er også til hjelp for de som står nær, å vite hva som kan foregå i tankene og følelsene til den som er syk og dermed også forstå deres følelsesmessige utbrudd, når det står på som verst. 

Du forteller at hun ikke føler seg hørt i behandling hos BUP. Er det noe som kan bidra til at hun blir mer hørt og føler seg sett i det hun står i? Er det noe som kan bidra til at denne fasen kan bli noe lettere for henne, ved å få hjelp til å håndtere de vanskelige følelsene i situasjoner hun kjenner det er ekstra tungt for henne? Dette er noe som jeg tenker er mulig å ta opp med behandler/de som følger opp i BUP, og få mer støtte og hjelp derfra.

Mange pårørende vi møter har ofte stor nytte av å forstå hvilke mekanismer som kan være i sving i en spiseforstyrrelse. Denne videoserien Kom nærmere kan være til hjelp for de som står nær, og mange føler de kan bidra til støtte i større grad når de vet mer hva det handler om. Det er også ofte behov for at de pårørende også får en arena hvor de får satt ord på deres følelser og behov som pårørende.

ROS tilbyr både pårørendeseminar, pårørendegruppe på de ulike sentrene, og mulighet for veiledning individuelt med en fast rådgiver eller på telefon i åpningstid. Mer om det kan du lese her.

For å være en støtte, må man ofte ta på seg oksygenmasken først.

Håper dette kan være til hjelp for dere.

Med vennlig hilsen rådgiver i ROS

ROS

NESTE AKTIVITETER

25. mai 2024
Trondheim
Dagsretreat med yoga, avspenning og musikkmeditasjon (utsatt til høsten 2024)
29. mai 2024
Trondheim
Pårørendeseminar
3. juni 2024
Oslo
Åpen pårørendegruppe
6. juni 2024
Bergen
Åpen pårørendegruppe

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.