1
Still spørsmål
2
Forhåndsvis
3
Få kode

Still spørsmål

Still ditt spørsmål her
Svar vil være tilgjengelig innen en til to uker.
Dersom du ønsker raskere svar, benytt gjerne vår chat.
Du er alltid 100% anonym

Hvor gammel er du?

Er du

Ditt spørsmål. Ikke oppgi opplysninger som gjør at du kan identifiseres

Forhåndsvisning

Du vil få et helt personlig svar, men av og til vil vi vise spørsmålet på websiden vår så andre som kanskje lurer på det samme kan se svaret. Men du vil uansett være helt anonym

 år

NESTE AKTIVITETER

4. mars 2024
Oslo
Åpen pårørendegruppe
7. mars 2024
Bergen
Åpen pårørendegruppe
13. mars 2024
Trondheim
Åpen pårørendegruppe
4. april 2024
Bergen
Åpen pårørendegruppe

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.