ROSinfo 4/16

kr 35,00

Innhold:

Rus og spiseforstyrrelser – hvordan henger det sammen?

Psyk, psykere, psykest – hvordan bli frisk fra en identitet

Jeg ruser meg fordi..

Å finne den gode balansen

Jeg deler – derfor er jeg

Bokanmeldelse – Jeg er vakker og stygg som juling

Symptomene som flytter på seg

Rådgivers hjørne – bli bevisst dine behov

Kroppen i psykoterapi

Fra å vurdere til å akseptere

Category: