ROSinfo 2/12

kr 35,00

Innhold
Netthjelp til psykisk syke
Kognitiv atferdsterapi på nett er tatt i bruk i flere land de siste årene som et alternativ til personlige samtaler med en terapeut.

Fra spiseforstyrrelse til sorg
I de siste fasene av tilfriskningsprosessen er det mange som kjenner på sorg over tapte muligheter og drømmer som spiseforstyrrelsen har tatt fra dem.

Hestebasert terapi kan hjelpe mot spiseforstyrrelser
«Hesteassistert relasjonsterapi» (Hart) kan hjelpe personer med spiseforstyrrelser å bli kjent med egne følelser og lære å håndtere dem.

Hesten som terapeut
På Modum Bad benyttes hesten som en hjelper og et bindeledd mellom pasient og terapeut.

Nyttig for alle typer spiseforstyrrelser
Det finnes en hest til ethvert menneske. Hesten møter deg med et åpent sinn, hver gang.

Hestene gir ro
Terapien med hest hjalp «mette» til å få livsgleden tilbake.

Min historie: når monsteret tar over
Ingrid skriver om sitt «monster» – og hvordan hun vant over monsteret.

Intervjuet
Anne er mor til en datter med spiseforstyrrelser.
Hun forteller hvordan det oppleves å være pårørende – og gir gode råd til andre i samme
situasjon.

Levangermodellen
Nøkkelen til behandling er motivasjon.
Behandlingsstedet og pasienten inngår en kontrakt som beskriver både plikter og rettigheter for begge parter.

Nytt dagtilbud i Helse Midt-Norge
Fra september starter Tiller DPS opp et nytt behandlingsopplegg for dagpasienter med spiseforstyrrelser.

Fra forskningen: Svingende kroppsfølelse
Hos mange med anoreksi skifter kroppsfølelsen i løpet av dagen, ut fra hvilken situasjon de er i og hvor de befi nner seg.

Litt på siden
Lene Aas svarer på sju kjappe spørsmål om litt av hvert.

Lesetips

Ros-kalenderen

ROS trenger flere som deg
Ditt viktigste bidrag i kampen mot spiseforstyrrelser er å være medlem i ros – og å
verve flere. i jubileumsåret 2013 er målet å runde 500 medlemmer.

Kategori: