ROS info 1/12

kr 35,00

Innhold
Ny israelsk lov forbyr undervektige modeller
Forbudet gjelder både kvinner og menn

Tvang oppleves ulikt
Rapporten «Som natt og dag» viser at behandlere gjennomgående undervurderer hvor belastende og krenkende det kan være å bli utsatt for tvang

Kan endelig spise sammen med barna
Jane og Marianne har begge hatt spiseforstyrrelser både under svangerskapet og etter at barna var født. De mener åpenhet om spiseforstyrrelser er viktig.

Foreldre med spiseforstyrrelser -hva med barna?
Psykiatrisk sykepleier Sissel Kaspersen har jobbet med et prosjekt spesielt rettet mot mødre med spiseforstyrrelser: Nå etterlyser hun fedrene.

Barn som pårørende må tas på alvor
Snakk med barna om spiseforstyrrelsen, råder klinisk sosionom Hanne Løvli og psykiatrisk sykepleier Marion Bjerkan.

Åpner for den skjulte skammen
Skyldfølelsen ved å ha en spiseforstyrrelse kan forsterkes gjennom det å bli mor. Redselen for å ikke strekke til kan gi seg utslag på mange måter, som depresjon, sinne eller tilbaketrekning.

Min historie
Tine forteller om sin selvskading -og hvordan hun ble frisk

Hypnose, samtaler og emosjoner
Psykolog Sigrud Stubsjøen er en av landets ledende eksperter innen NLP-terapi og hypnose

Spiseforstyrrelser og relasjonstraumer
Tilleggslidelse som depresjon, angst eller posttraumatisk stresslidelse etter seksuelleovergrep eller anne omsorgssvikt kan kreve behandling ut over det å jobbe med selve spiseforstyrrelsen

Rus og spiseforstyrrelser
Ruser du deg i tillegg til at du «roter med maten» kan du risikere å falle mellom to stoler i behandlingsapparatet. Ved Modum Bad får alle tilbud om hjelp for sitt rusproblem, samtidig med at de behandles for spiseforstyrrelsen

Litt på siden
Trygve Gjæver Pedersen svarer på sju kjappe spørsmål om litt av hvert

Diktet

Lesetips

ROS-kalenderen

ROS trenger flere som deg
Ditt viktigste bidrag i kampen mot spiseforstyrrelser er å være medlem i ROS -og å verve flere. I jubileumsåret 2013 er målet å runde 500 medlemmer

Kategori: