Trening, kropp og følelser

kr 0,00

Trening og fysisk aktivitet kan være en fin måte å regulere følelser på. Men dersom trening er den eneste måten du klarer å la vonde og vanskelige følelser få utløp på, vil den positive effekten bli borte. Det er derfor viktig at du får hjelp til å få andre måter å håndtere det vonde og vanskelige på, slik at treningen kan bli lystbetont.

I denne brosjyren får du informasjon og råd, når treningen har blitt destruktiv.

Pdf-versjon av brosjyren

Category: