Brosjyre -Fysisk aktivitet og spiseforstyrrelser

kr 0,00

Fysisk aktivitet kan være en fin måte å regulere følelser på. Men dersom fysisk aktivitet er den eneste måten du klarer å la vonde og vanskelige følelser få utløp, vil den positive effekten bli borte. Det er derfor viktig at du får hjelp til å få andre måter å håndtere det vonde og vanskelige på, slik at den fysiske aktiviteten kan bli lystbetont.

I denne brosjyren får du informasjon og råd om fysisk aktivitet i forbindelse med spiseforstyrrelser.

Kategori: