Søk ExtraStiftelsen via ROS

Hvert år deler ExtraStiftelsen ut over 250 millioner til realisering av helse- og forskningsprosjekter. For å søke om midler må du samarbeide med en av stiftelsens godkjente søkerorganisasjoner. Ønsker du å søke støtte til et prosjekt som omhandler spiseforstyrrelser eller relatert problematikk, kan du søke via ROS.

Søk støtte til Helseprosjekter

ExtraStiftelsen støtter tidsavgrensede prosjekter og tiltak innen helse. Det omfatter blant annet forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid. ROS sin interne søknadsfrist for Helseprosjekter er 15. februar og 15. august. For å få innspill og veiledning ved utarbeidelse av søknaden, er det viktig at du tar kontakt med oss i god tid før fristen.

Fremgangsmåte:

  1. For å skrive en god søknad er det viktig å kjenne til regelverket for ordningen. Sett deg derfor godt inn i ExtraStiftelsens retningslinjer for Helseprosjekter.
  2. Kontakt prosjektutvikler Marte Vigeland i god tid før den interne søknadsfristen. Skriv en kort beskrivelse av prosjektet slik at det kan avklares om det egner seg som en søknad til ExtraStiftelsen. Dersom prosjektet er aktuelt vil du få tilgang til ExtraStiftelsens elektroniske søknadsportal.
  3. Siste frist for innsending av søknad til ROS er 15. februar og 15. august. ROS gjennomgår og kontrollerer så søknaden.
  4. ROS sender søknaden inn til behandling hos ExtraStiftelsen innen fristen.
  5. Svar på søknad blir gitt 15. juni og 15. desember.

Søk støtte til Forskningsprosjekter

ExtraStiftelsen støtter forskning innen helse som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse. ROS sin interne søknadsfrist for Forskningsprosjekter er 15. april. For å få innspill og veiledning ved utarbeidelse av søknaden, er det viktig at du tar kontakt med oss i god tid før fristen.

Fremgangsmåte:

  1. For å skrive en god søknad er det viktig å kjenne til regelverket for ordningen. Sett der derfor godt inn i Extrastiftelsens retningslinjer for Forskning.
  2. Kontakt prosjektutvikler Marte Vigeland i god tid før den interne søknadsfristen. Skriv en kort beskrivelse av prosjektet slik at det kan avklares om det egner seg som en søknad til ExtraStiftelsen. Dersom prosjektet er aktuelt vil du få tilgang til ExtraStiftelsens elektroniske søknadsportal. Søknadsskjemaet er tilgjengelig fra 1. mars.
  3. Siste frist for innsending av søknaden til ROS er 15. april. ROS gjennomgår og kontrollerer så søknaden.
  4. ROS sender søknaden inn til behandling hos ExtraStiftelsen innen fristen.
  5. Svar på søknad blir gitt medio oktober.