Nytt pakkeforløp – spiseforstyrrelser

Aktuelt

1. januar 2019 startet innføringen av det som omtales pakkeforløp for psykisk helse og rus. Pakkeforløpet skal blant annet bidra til et mer helhetlig og forutsigbart behandlingsforløp uten unødig ventetid. Pasient eller pårørende skal få større innflytelse på behandlingen, og behandlingen skal evalueres systematisk underveis.

Et av målene med innføring av pakkeforløp er økt brukermedvirkning og økt brukertilfredshet. Som pasient eller pårørende er det dine synspunkter og behov som skal legges til grunn når behandling velges, og du skal involveres i alle avgjørelser som gjelder deg. Dette innebærer at dine synspunkter og kommentarer skal vektlegges/tas hensyn til i alt fra utforming av henvisning, behandlingsplan og evaluering av hjelpen som mottas.

Forløpskoordinator

Et av virkemidlene for å unngå unødig avbrudd i behandlingen er forløpskoordinator. Forløpskoordinatoren er en kontaktperson som skal være med å sikre at utredning, behandling og oppfølgingen du får er individuelt tilpasset, og skjer uten unødig ventetid. Denne koordinatoren er også pasientens og pårørendes kontaktperson. Pårørende er ofte pasientens viktigste støtte og kan bidra med både informasjon, råd og være en samarbeidspartner gjennom hele behandlingsforløpet. Helsepersonell skal være oppmerksom på pårørendes behov, og bidra til at behandlingen og oppfølgingen har et familieperspektiv.

Pakkeforløp for barn og unge med spiseforstyrrelser

Som en del av pakkeforløpene for psykisk helse og rus, ble eget pakkeforløp for barn og unge med spiseforstyrrelser lansert 15. februar 2019.

ROS ser frem til å følge pakkeforløpet etterhvert som dette trer i kraft. Vi håper det vil bidra til en bedre og mer forutsigbar behandling, der pasientene og deres pårørende får reell medvirkning. I høringsprosessen fremmet vi vår bekymring rundt diagnosefokuset i pakkeforløpet. Spiseforstyrrelser er en samlebetegnelse for enkelt diagnoser, med ulike utrykk og symptom sammensetning. Bekymringen handler om at fokuset på anoreksi og bulimi kan hindre at barn og unge med andre diagnoser ikke fanges opp, eksempelvis uspesifiserte lidelser innen spiseforstyrrelser, selektive spisevansker og ikke minst den store gruppen pasienter med overspisningslidelse.

Ta gjerne kontakt med oss om du som pasient eller pårørende gjør deg får erfaringer med pakkeforløpet som du ønsker å dele med oss.

For grunnlag for behandling i spesialisthelsetjenesten og pakkeforløpet refereres det til Prioriteringsveilederen – psykisk helsevern barn og unge.

Flere nyheter

ROS fyller 40 år

I 2023 markeres ROS sitt 40-årsjubileum! Bli med på vårt jubileumsseminar 2. juni.

Toxic – sesong 2

Denne våren kommer sesong to av Toxic, en dramaserie om spiseforstyrrelser hos menn.

Støtte fra Grieg Foundation

Det var med stor glede vi mottok budskapet om at Grieg Foundation vil styrke ROS med kr 1 500 000.

Jul

Åpningstider og nyttig innhold knyttet til julehøytiden.

NESTE AKTIVITETER

6. april 2023
Bergen
Pårørendegruppe
13. april 2023
Bergen
Temakveld: Spiseforstyrrelser og frafall i behandling
17. april 2023
Oslo
Pårørendegruppe
18. april 2023
Stavanger
Temakveld: Relasjoner

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.