was successfully added to your cart.

Handlekurv

Aktuelt

Nytt e-læringsprogram

ROS er stolte av å presentere e-læringsprogrammet «Når trening blir tvang».

Programmet er utviklet for å sikre grunnkunnskap om spiseforstyrrelser og gi ansatte i treningssenterbransjen en innføring i identifisering og håndtering av personer en er bekymret for å kunne ha en spiseforstyrrelse. Det skal også bidra til å etablere felles retningslinjer for håndtering av problematikken ved ulike treningssentre, uavhengig av kjede.

Spiseforstyrrelser er psykiske lidelser, som i kombinasjon med overdreven trening kan være svært alvorlig. Inntil 80% av personer med anoreksi, og inntil 50% med bulimi trener overdrevent mye. I tillegg er de uspesifiserte spiseforstyrrelsene ortoreksi og muskeldysmorfi (megareksi) ofte preget av overdreven og destruktiv treningsatferd. Hvilken form for trening vedkommende driver, og hvor denne treningen finner sted, er selvsagt individuelt. Det er likevel rimelig å anta at mange som har, eller er i faresonen for å utvikle, en spiseforstyrrelse, oppholder seg på treningssentre.

Treningssentre har ikke juridisk ansvar for medlemmenes helse, men de har et moralsk ansvar for å hindre skader og sykdom knyttet til treningen. På en side vil ansatte ha ansvar for å ta grep dersom de ser at et medlem åpenbart ikke er frisk nok til å følge treningen, samtidig vet vi at spiseforstyrrelser ofte ikke kan ses utenpå- de aller fleste er normal- eller overvektige. Det gjør identifisering svært utfordrende. Nettopp fordi spiseforstyrrelser ofte er skjult for omverdenen, er det viktig at de som er i posisjon til å fange dem opp, ikke ser seg blind på stereotypier og usanne fakta om hvem som rammes. En absolutt forutsetning for å kunne identifisere spiseforstyrrelser i treningsbransjen er derfor økt kunnskap om sykdommens mangfold og forløp.

Kontaktinfo

Nettside: treningblirtvang.no
Mail: trening@nettros.no

Programmet er utviklet i samarbeid med medieselskapet Task og med støtte fra Stiftelsen Dam.

Prosjektgruppen

Mari Ourom
Solfrid Bratland-Sanda
Kjersti Oppen
Barbro Sætha
Sharon Hagen
Atle Arntzen
Christina Gjestvang
Line Norum
Beate Torset
Elin Heitmann

^