Ny rapport

Aktuelt

Vi har gleden av å dele vår nylig utgitte rapport, som vi håper kan bidra til økt forståelse og kunnskap om tilfriskningsprosesser ved spiseforstyrrelser sett fra et brukerperspektiv.

Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling (KBT) har i samarbeid med ROS og UiT, Norges Arktiske Universitet gjennomført en Bruker Spør Bruker-undersøkelse for å kartlegge hva personer som selv har hatt en spiseforstyrrelse opplevde som viktig for sin tilfriskningsprosess før, under og etter avsluttet behandling.

Målgruppen er fagpersoner som møter denne pasientgruppen, pårørende og de som selv har en spiseforstyrrelse.  Rapporten er delt inn i tre kapitler med underoverskrifter som retter seg mot de ulike målgruppene. Hvert kapittel avsluttes med anbefalinger basert på deltakernes tilbakemeldinger.

Mange pasienter kan ha vanskelig for å formulere/uttrykke sine behov for hjelp i de ulike fasene i tilfriskningsprosessen. Fagpersoner må forholde seg til pasienter med svært ulike typer spiseforstyrrelser og problemer. Denne rapporten kan bidra til å fremme en effektiv helsekommunikasjon, og således kunne være et godt utgangspunkt for gode spørsmål til enkeltpasienter.

Selvberørte og pårørende som leser rapporten vil ikke bare kunne se at andre har blitt friske fra sin spiseforstyrrelse men også hva som bidro til dette. Det kan inngi håp om ens egen situasjon, men også hvordan man selv kan gå frem for å oppnå tilfriskning i den situasjonen man selv står i.

Prosjektet er finansiert av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering.

Les elektronisk versjon av rapporten.

Bestill trykt versjon av rapporten. 

 

Flere nyheter

VITAL

VITAL – ukentlig aktivitetstilbud i samarbeid med Idrett Bergen Sør og Energisenteret for barn og unge

VITAL er et ukentlig aktivitetstilbud for ungdommer og unge voksne i...

ROS er på TikTok

I prosjektet «Til stede - målrettet kommunikasjon av og for unge» skal ROS være til stede på TikTok.
Ansatte i ROS og Abel ser frem til samarbeid

ROS inngår samarbeid med Abel

Et nytt og spennende samarbeid er på plass!
Illustrasjon av en gutt og jente som sitter på gulvet. Jenten trøster gutten.

Støtt ROS via Spleis

Antall henvendelser til ROS øker hvert eneste år. Siden før pandemien...
^

NESTE AKTIVITETER

8. august 2022
Oslo
Pårørendegruppe
16. august 2022
Stavanger
Pårørendegruppe
22. august 2022
Digitalt
Kurs: Mindful Eating
24. august 2022
Trondheim
Pårørendegruppe

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.