Ny forskingsartikkel: Bli venn med maten som et lavterskel kurstilbud

Aktuelt

I januar 2022 ble det publisert en forskingsartikkel i Psykologi-tidsskriftet om ROS sitt Bli venn med maten -kurs. Artikkelen ser på om kurset kan fungere som et lavterskel kurstilbud for personer med overspisingsproblematikk. Resultatene er lovende, men peker også på en mangel på lavterskeltilbud rettet mot de som sliter med overspisingsproblematikk.

Bli venn med maten

Bli venn med maten er et åtteukers kurs arrangert av ROS, utviklet og basert på metodene Mindfulness Based Stress Reduction og Mindfulness Based Cognitive Therapy, samt klinisk kompetanse og erfaring. Mindful eating, eller oppmerksom spising på norsk, er en egen tilnærming av mindfulness som fokuserer på sammenhengen mellom kropp og sinn, på bevissthet om spisevaner og på hvordan følelser påvirker spiseatferd.

Mindfulnessbasert terapi har fått økt oppmerksomhet og interesse i behandling av overspisingsproblematikk. Artikkelen bidrar til et felt det tidligere er lite forsket på, hvor det ikke finnes mange studier om mindful eating som behandlingsmetode mot overspising. De tidligere empiriske studiene antyder at oppmerksom spising kan redusere overspisingsatferd, negative følelser og gi økt kontroll over spisevaner.

Resultater

Oppsummert, fant studien bedring i spiseforstyrrelsessymptomer og selvmedfølelse: «Endringene fant sted i løpet av de åtte kursukene, og det var ingen ytterligere signifikante endringer i selvrapporterte spiseforstyrrelsessymptomer eller selvmedfølelse fra kursavslutning til seks måneders oppfølging. Frekvensen av objektive overspisingsepisoder, derimot, var signifikant redusert fra kursavslutning og til seks måneders oppfølging.»

Under en seks måneders oppfølging var det en reduksjon på 27% i antall dager med overspisingsepisoder. Selv om det var en betydelig nedgang i symptomer av spiseforstyrrelser, var symptomtrykket likevel over det som er forventet i en normalbefolkning, og antyder at gruppen har behov for ytterligere hjelp etter kurset.

Resultatene antyder også en bedring i selvmedfølelse fra kursoppstart til seks måneders oppfølging, mens selvfordømmelse ble redusert til et nivå som samsvarer med den generelle befolkningen.

Resultatene indikerer at slike kurstilbud kan bidra til å redusere negativ spiseatferd, men er ikke tilstrekkelig med tanke på symptomtrykket uten videre oppfølging og hjelp.

Evaluering av resultatene

Målet for ROS var å evaluere om kurset Bli venn med maten kunne være nyttig for de av våre brukere som opplever overspisingsproblematikk. Basert på resultatene, virket kurset lovende som et supplement til eksisterende behandling med tanke på bedring av spiseforstyrrelsespatologi og selvmedfølelse, selv om det ikke var sikkert om bedringen var knyttet til oppmerksom spising, eller om det skyldes andre faktorer.

– I mangelen på gode tilbud for denne bruker- og pasientgruppen er det trolig mange som føler seg alene om det de strever med. I så måte kan det å møte andre i samme situasjon ha en effekt i seg selv, skriver forfatterne Nitter, Vrabel, Binder og Kingswick, og fortsetter:

– Det at man kan tilby et kurs på lavterskelnivå, gjør hjelpen mer tilgjengelig for personer med overspisingsproblematikk.

Som bruker- og interesseorganisasjon har ROS en god innsikt over hvor det er behov for mer kunnskap og flere hjelpetilbud. Resultatene til studien bekrefter at det er mer behov for lavterskeltilbud rettet mot de som sliter med overspisingsproblematikk, spesielt når tidligere forskning antyder at overspisingslidelse «antas å være underdiagnostisert og underbehandlet».

– Resultatene indikerer at personene som kontakter ROS, har et høyt symptomtrykk uten at de har tilbud i behandlingsapparatet. Dette kan understreke betydningen av å utvikle gode lavterskeltilbud.

Flere nyheter

2. juni markerer vi «Verdensdagen for spiseforstyrrelser», også kalt «World Eating Disorders Action Day».
Overspisingslidelse er den vanligste spiseforstyrrelsen, men også den det snakkes minst om.
Barn og unge med godt selvbilde har mindre sjanse for å utvikle spiseproblematikk. Her kommer forebyggingsprosjektet “Speilvenn” inn i bildet!
Er du mellom 15 og 22 år? Bor du i Bergensområdet?

NESTE AKTIVITETER

29. mai 2024
Trondheim
Pårørendeseminar
3. juni 2024
Oslo
Åpen pårørendegruppe
6. juni 2024
Bergen
Åpen pårørendegruppe
7. juni 2024
Bergen
Pårørendeseminar

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.