INFORMASJON OM MINDFUL SELF COMPASSION PÅ NETT

ROS -Rådgiving om spiseforstyrrelser fikk i august 2020 tildelt midler fra Stiftelsen Dam for å gjennomføre 6-ukers nettkurs i MSC – Mindful Self Compassion. Fra oktober 2020 startet ROS opp nettkursene under navnet: «Hva trenger jeg i møte med meg selv?».

Kurset vil foregå over Zoom – vi sender deg en lenke som du trykker på for å delta i møte (trykk ja til å aktivere både video og audio). Du trenger ikke å laste ned noe selv.

Det er viktig for oss å evaluere disse kursene for å kunne vise til effekten og dermed forhåpentligvis kunne fortsette med dette videre fremover etter endt prosjektperiode. Du vil derfor få tilsendt noen få skjema på e post som du besvarer i forbindelse med din deltakelse.

Vi gjennomfører et 20 minutters intervju på forhånd med alle deltakere – dette gjøres via Zoom sånn at dere får testet dette ut før vi begynner og besvart alle spørsmål dere måtte ha. Alle deltakere skriver under på en taushetserklæring

Gruppedynamikken er svært viktig i dette programmet. Det er viktig for oss å skape trygghet og mest mulig forutsigbarhet for alle som deltar. Vi har svært god erfaring med dette både på nett og i fysiske grupper. Det er overraskende hvor godt man kan skape en gruppefølelse også på nett.  Alle deltakerne som ønsker å delta har video åpen under hele kurset. Det blir lett en usikkerhet dersom noen velger å skjule ansikt derfor er dette viktig for alles trygghet. Vi har utviklet egne grupperegler som vi går igjennom sammen. Her undersøker vi alltid om vi har alt med som er viktig for deg. Dersom ikke, er vi åpne for å legge til punkter som er viktige for at du skal kjenne deg trygg. Som deltaker er det også viktig at du har et eget rom å sitte i når samlingene pågår slik at ikke andre personer kan høre eller se vår gruppe. Det er anbefalt å bruke hodetelefoner dersom du ikke befinner deg alene.

Gruppestørrelsen vil være mellom 8 og 12 personer. Kursene ledes av instruktør pluss en assistent for å sikre at vi ivaretar dere på best mulig måte. Vi vil undervise i den store gruppen hvor alle er samlet i tillegg til at vi deler inn i mindre grupper på 2-4 deltakere. De mindre gruppene gir en følelse av trygghet og åpner opp for å dele på en tryggere måte. NB! Du deler kun det du selv kjenner for. Dersom du ikke vil dele noe er dette også helt i orden.

Betaling

6-ukers kurs vil ha en egenandel på Kr 500.

Din plass er bekreftet straks vi har avtalt og gjennomført et 20 minutters intervju med deg for å sikre deg og oss at kurset er riktig for deg der du er i livet ditt nå. Deretter kan du betale kursavgift via VIPPS til ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser på VIPPS nr: 12720. Husk å merke innbetaling med 6-ukers kurs i selvmedfølelse med oppstartsdato. Du kan også betale inn via vår bankkonto til kontonummer: 5205 06 91314

Dersom du ikke er støttemedlem i ROS, kan du enkelt melde deg inn her.

Etter gjennomført kurs vil du